cam solidcam
cam camworks
cam dcamcut
cam swood
CAM

Řešení pro CAM a simulace

CAM (Computer Aided Machining) je obecně software který slouží k programování CNC (Computer Numeric Control) strojů. Tedy strojů frézovacích, soustružnických, kombinovaných, speciálních, drátořezů či jiných typů programem řízených strojů. V nabídce firmy SolidVision je několik typů CAM software pro různé úlohy v různých odvětvích. Samozřejmostí je dokonale profesionální podpora zajištěná zkušeným obchodně/technickým týmem.

Jednotícím prvkem je kompatibilita nebo přímo plná integrace s CAD programem SolidWorks – integrovaný je SolidCAM, CAMWorks, DCAMCUT i SWOOD. Dokonalá kooperace nástrojů s platformou SolidWorks a špičkové technické zázemí všech produktů je filozofií práce s CAM systémy ve společnosti SolidVision.

Frézování a soustružení2d-frezovani

SolidCAM

SolidCAM je Gold certifikovaný CAM systém zaměřený na třískové obrábění, frézování, soustružení a kombinaci těchto technologií. SolidCAM nabízí kompletní sortiment frézovacích funkcí, 2osé, 3osé, 4/5 indexované i souvisle řízené frézování. V kombinaci s pokročilými soustružnickými funkcemi zvládá i složité multifunkční stroje s více vřeteny a přídavnými zařízeními. Jedinečným modulem SolidCAMu je pak technologie iMachining. Celý článek

CAMWorks

CAMWorks byl vůbec prvním CAM systémem, který obdržel Gold certifikaci do SolidWorksu. Výrobcem je společnost Geometric, nyní součást koncernu HCL. CAMWorks nabízí kompletní sortiment frézovacích i soustružnických funkcí, 2osé, 3osé, 4/5 indexované i souvisle řízené frézování a soustružení s poháněnými nástroji. Specialitou CAMWorksu je technologie rozpoznávání objektů a automatické stanovení technologie obrábění. Tuto vlastnost ještě vylepšuje návaznost na modul MBD SolidWorksu a úpravu automatických technologií na základě tolerancí obsažených v kótách. CAMWorks je také základem modulu SolidWorks CAM, který je dostupný od verze SolidWorks 2018. Celý článek

EUREKA

EUREKA je špičkou v oboru simulací výrobních CNC strojů a robotů. Simulaci nabízí v několika úrovních, základem užitnosti je ale schopnost pracovat přímo s reálným NC programem, který je odesílán na CNC stroj. EUREKA simuluje nezávisle na typu CAM systému. Díky interaktivnímu editoru lze velmi efektivně provádět optimalizace programů a získávat lepší podklady pro časové studie. Celý článek

CIMCO EDIT

Častým požadavkem zákazníků je dodatečná editace vytvořených NC programů. CIMCO Edit se řadí k nejznámějším. Jako NC editor je celosvětově rozšířen a slouží mnoha programátorům pro editaci NC programů, jejich porovnání, simulaci a dalším operacím. Celý článek

Řezání drátem – EDM dcamcut

DCAMCUT

Vysoká produktivita tohoto specializovaného CAM systému se opírá o intuitivní poloautomatickou či plně automatickou práci s 3D geometrií solid modelů a širokou škálu funkcí od jednoduchého čtyřosého řezání až po víceosé specializované funkce. DCAMCUT plně podporuje víceosé drátové řezání. Celý článek

Návrh a výroba nábytkových sestav

SWOOD

SWOOD Design a SWOOD CAM jsou dva integrované moduly, s jejichž pomocí lze vysoce zefektivnit návrhy nábytkových sestav a zejména zautomatizovat jejich přípravu výroby. Velkým i malým firmám SWOOD nabízí zcela novou úroveň práce, velkou pružnost v návrzích, zkrácení termínů nabídek, precizní kalkulace i snadné změny během procesu výroby. Celý článek

 


";