SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional je plnohodnotný systém pro komplexní správu dat ve velkých i malých organizacích. SOLIDWORKS PDM Professional umožňuje mnohem snadněji vyhledávat a opakovaně využívat soubory, díly a výkresy, sdílet informace o návrhu, automatizovat schvalování a předávání dokumentace. Se SOLIDWORKS PDM vždy víte, která verze dokumentace je platná a kde ji máte. Součástí SOLIDWORKS PDM Professional je integrace i pro Microsoft Office a některé CAD systémy třetích stran.
SOLIDWORKS PDM Professional

Hlavní výhody řešení

Ikona
Komplexní správa dat v Průzkumníku Windows
Ikona
Pokročilé automatizační funkce
Ikona
Replikace souborů mezi pobočkami
Ikona
Multiplatformní WEB klient

Správa dat

Typy licencí SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor | SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor

Jedná se o licenci, který je určená pro uživatele pracující s CAD softwarem SOLIDWORKS a dalšími rozšířenými systémy pro navrhování (Inventor, AutoCAD, Solid Edge, Pro/ENGINEER; CAM aplikace SolidCAM, Inventor CAM). Zajišťuje správu komplexních vazeb mezi soubory a vlastností charakteristických pro jednotlivé CAx systémy. Samozřejmě podporuje také správu libovolných jiných souborů – včetně sady Microsoft Office, pro kterou disponuje i integrací.

 

SOLIDWORKS PDM Professional Contributor | SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional Contributor

Jedná se o licenci, která je určená především pro uživatele, kteří nedisponují CAD softwarem, ale přitom vytvářejí a zpracovávají další dokumenty, vztahující se k výrobkům, například v aplikacích Microsoft Word a Excel.

 

SOLIDWORKS PDM Professional Viewer | SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional Viewer

Jedná se o licenci určenou pro uživatele, kteří potřebují vyhledávat, prohlížet a tisknout dokumenty. Uživatelé s touto licencí se mohou také podílet na schvalovacích procesech (workflow), takže tato licence je vhodná pro vedoucí projektů a pracovníky výroby, kteří nepotřebují vkládat a editovat data.

 

Porovnání variant SOLIDWORKS PDM

Rozbalit všeSbalit vše

Základní správa dat
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Správa dat
AnoAnoAnoAno

Systém umožňuje spravovat všechny typy souborů. Při nasazení SOLIDWORKS PDM vznikne jednotné úložiště, ke kterému přistupují uživatelé pro získávání a zapisování svých souborů. To umožní bezpečné zálohování výrobkových dat, protože se omezí existence dalších úložišť, duplikování souborů a výskyt neřízených revizí. Řešení SOLIDWORKS PDM optimalizuje provoz na podnikové síti – při soustavné práci na datech jsou tato lokálně na pracovní stanici a síť je využívána pouze pro jejich rezervování a uvolňování (check-in a check-out) a nezbytnou synchronizaci změněných dat.

SOLIDWORKS PDM výrazně napomáhá integritě vazeb mezi soubory – díly, výkresy, sestavami a i jinými typy souborů, a to tím, že vazby automaticky aktualizuje, kdykoliv soubor přesunete do jiné složky, nebo jej přejmenujete. Eliminuje se tak rozpad vazeb a čas potřebný na ruční vyhledávání a obnovu referencí.

Řízení přístupu
AnoAnoAnoAno

Správa revizí
AnoAnoAnoAno

Správa revizí

SOLIDWORKS PDM zajistí sledování změn, udržuje kompletní historii revizí během vývoje výrobku a předchází chybám pramenícím z ručních zásahů. Dodržování předepsaných revizních postupů je se SOLIDWORKS PDM zajištěno pomocí konfigurovatelných procesů. Přístup k souborům může být řízen s využitím revizí tak, aby uživatelé neměli přístup k zastaralým souborům a aby takovéto dokumenty nemohly být uvolněny do výroby.

Vyhledávání a znovuvyužití návrhových dat
AnoAnoAnoAno

Podpora historie
AnoAnoAnoAno

Integrované vyhledávání
AnoAnoAnoAno

Správa kusovníků
AnoAnoAnoAno

Konfigurovatelné rozhraní
AnoAnoAnoAno

Pokročilá správa dat
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Pokročilé vyhledávání, oblíbená vyhledávání
-AnoAnoAno

Prohlížení mnoha formátů
-AnoAnoAno

Automatické převody do neutrálních formátů
-AnoAnoAno

Automatický export a import dat
-AnoAnoAno

Generátor sériových čísel
-AnoAnoAno

Podpora více pracovních postupů
-AnoAnoAno

Podpora více lokalit
-AnoAnoAno

WEB rozhraní
-AnoAnoAno

Automatické schvalovací procesy
-AnoAnoAno

Notifikace do e-mailu
-AnoAnoAno

Integrace do aplikací a CAD softwaru
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Integrace do Průzkumníku Windows
AnoAnoAnoAno

Integrace do MS Office
-AnoAnoAno

Integrace pro 3D CAD SOLIDWORKS
AnoAnoAnoAno

Integrace pro 2D CAD DraftSight
AnoAnoAnoAno

Integrace pro AutoCAD
AnoAnoAnoAno

Integrace pro Inventor
-AnoAnoAno

Integrace pro Solid Edge
-AnoAnoAno

Integrace pro SolidCAM
-AnoAnoAno

Integrace pro Pro/ENGINEER
-AnoAnoAno

Propojení na MRP/ERP systémy
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Automatický přenos kusovníků do MRP/ERP systémů
--AnoAno

Načítání informací z MRP/ERP systémů
--AnoAno

Přenos informací o změnovém řízení mezi PDM a ERP
--AnoAno

Přístup k výkresové dokumentaci z MRP/ERP systémů
--AnoAno

Řízení práce a projektů
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Projektové řízení
---Ano

Procesní řízení
---Ano

Řízení a organizace zdrojů
---Ano

Správa kontaktů a kampaní
---Ano

Zprávy a přehledy
---Ano

Ke stažení
Školení
  • Prezentace
  • Nabídka
  • Zkušební verze
  • Školení
  • Podpora
  • Konzultace
Zajímá mě Šipka
X

Poptávkový formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění podmínek.
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Žádost o vyzkoušení produktu

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.

Mám zájem o pozici

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.