SOLIDWORKS Standard

Základní úroveň 3D CAD softwaru SOLIDWORKS vám pomůže vytvořit modely a výkresy vašich zařízení. Obsahuje funkce potřebné pro samostatného konstruktéra nebo technologa používajícího CAM nadstavbu. Možnosti modelování nejsou nijak omezeny, lze vytvářet objemová i plošná těla, navrhovat plechové díly s automatickou tvorbou rozvinu a také konstrukce z profilů.
SOLIDWORKS Standard

Hlavní výhody řešení

Ikona
Efektivní návrh výrobku
Ikona
Rychlá tvorba výkresů z modelů
Ikona
Intuitivní prostředí
Ikona
Aktivní propojení výkresu a modelu
Ikona
Rozšiřitelnost o moduly
Ikona
České prostředí a nápověda

Představení SOLIDWORKS Standard

Rozšiřující funkce pro SOLIDWORKS Standard

Treehouse | SOLIDWORKS Standard

Treehouse

Samostatná aplikace, ve které v jednoduchém uživatelském prostředí vytváříte strukturu sestavy, jejích podsestav a dílů před vytvořením modelů. Díky možnosti načíst již hotovou sestavu s náhledy dílů si snadno vytvoříte přehled o struktuře zařízení. Jednoduše vytvoříte nový návrh úpravou z původního projektu, přidáním či odebráním dílů a úpravou jejich vlastností.

 

FeatureWorks | SOLIDWORKS Standard

FeatureWorks

Nástroj rozpoznává prvky na importovaném dílu a vytváří nový strom historie modelu. Lze automaticky znovu vytvořit prvky pro objemové modelování, prvky plechových dílů a pole prvků. U modelů z rozpoznanými prvky snadno změníte tvar a velikost importovaného modelu, stejně jako u dílů vytvořených běžnými postupy.

 

Utilities | SOLIDWORKS Standard

Utilities

Sada nástrojů, která umožňuje podrobné vyšetření geometrie modelu a porovnání s jinými modely.

 • Analýza tloušťky
 • Kontrola symetrie
 • Pokročilý výběr
 • Porovnat dokumenty
 • Porovnat prvky
 • Analýza geometrie
 • Porovnat geometrie
 • Porovnat kusovníky
 • Kopírovat vlastnosti
 • Najít/upravit
 • Vyhledat a nahradit popisy
 • Zjednodušit
 

3D Interconnect | SOLIDWORKS Standard

3D Interconnect

Technologie pro import modelů z jiných 3D CAD systémů a přenosových formátů se zachováním odkazu na původní soubor. Importovanou geometrii snadno aktualizujete při změně původního modelu (souboru). Importem pomocí 3D Interconnect vytvoříte nový soubor dílu nebo sestavy SOLIDWORKS a nástroje doplní uživatelské informace ze zdrojového dokumentu. V souboru je model, který lze obvyklými postupy upravit a použít v sestavě. Pokud dojde ke změně souboru, který byl importován, můžete model aktualizovat. Všechny provedené změny na modelu se projeví na novém tvaru a zůstanou zachované i vazby v sestavě. Tento postup vám zrychlí práci s importy a v případě změn nebudete muset přepracovávat modely.

 

SOLIDWORKS CAM Standard | SOLIDWORKS Standard

SOLIDWORKS CAM Standard

SOLIDWORKS CAM je doplňkový modul integrovaný do CAD prostředí SOLIDWORKS. Slouží k tvorbě drah pro obráběcí stroje na základě geometrie modelu a informací zapsaných v popisu modelu. Systém navrhuje obráběcí postup podle tolerancí uvedených v kótách. Na základě použitých prvků v modelu snadno navrhne vhodný postup pro obrábění a v případě změny modelu přepočítá dráhy nástroje. Software SOLIDWORKS CAM je nabízen ve dvou verzích. Verze SOLIDWORKS CAM Standard je součástí jakékoli licence SOLIDWORKS s aktivní údržbou licence SOLIDWORKS.

 

3DEXPERIENCE Marketplace | SOLIDWORKS Standard

3DEXPERIENCE Marketplace

On-line přístup do prostředí pro vyhledávání 3D modelů ze sdružených databází výrobců. Přímo v prostředí SOLIDWORKS máte k dispozici panel pro vyhledávání a stahování modelů. Systém dokáže zobrazit náhledy a informace o součástech a rovnou je stáhnout do určené složky a vložit do sestavy. Zároveň dokáže vyhledat díly podobné modelu ve vaší sestavě a nabídnout ke stažení vhodnou alternativu.

 

CircuitWorks Lite | SOLIDWORKS Standard

CircuitWorks Lite

Tento doplněk vám umožňuje importovat soubory IDF 2.0 a 3.0 obsahující schéma plošného spoje a vytvořit tak model desky se součástkami. Nástroj vytvoří díl ve tvaru desky se zjednodušenou geometrií součástek, bez nutnosti ručního překreslování tvaru desky a rozmisťování součástek.

 

Porovnání variant SOLIDWORKS

Rozbalit všeSbalit vše

Modelování
STANDARDPROFESSIONALPREMIUM

Modelování dílů a sestav
AnoAnoAno

Modelování dílů a sestav

Pomocí výkonných nástrojů pro navrhování snadno vytvoříte trojrozměrné modely jednoduchých dílů, vícetělových dílů a sestav. Modely můžete vytvářet pomocí vysunutí, rotací, spojení profilů, tažení po křivkách, tenkostěnných operací a skořepin, zaoblení, normalizovaných děr, pokročilých polí a mnoha dalších prvků.

Při modelování dílů SOLIDWORKS můžete také použít zmrazení prvků, které jsou použity k tvorbě modelu. Tím značně zkrátíte dobu obnovy složitých modelů a předejdete nechtěným změnám modelu.

 

Modelování rozvinutelných plechových dílů
AnoAnoAno

Plechové díly jsou nedílnou součástí SolidWorks a je možné je vytvářet různými způsoby. Například pomocí pokročilých funkcí, které převádějí objemový 3D model na plechový díl nebo vytváří komplexní tvar plechu spojením dvou profilů. Můžete také vytvářet vícetělové plechové díly nebo je kombinovat s jinou geometrií a typy těl. Nejčastěji ale budete plechové díly modelovat pomocí plechových prvků a nástrojů. Mezi ty patří například lemy a obruby, ohyby ze skic, ouška, vybočení, zpracování rohů, lisovací a prosekávací nástroje a další.

K dispozici jsou také veškeré technologické přídavky na ohyb – prodloužení, zkrácení, K-faktor a tabulky ohybů a rozměrů. Výrobu vám pak usnadní pokročilé informace o vlastnostech plechu a nejmenším přístřihu, export rozvinů do DXF, automatické popisy ohybů na výkrese či speciální nástroje jako částečné rozviny, větrací otvory nebo vyplnění celých oblastí automatickým polem děr.

 

Modelování konstrukcí z profilů
AnoAnoAno

Plošné modelování
AnoAnoAno

Parametrické modelování
AnoAnoAno

Výkresy
STANDARDPROFESSIONALPREMIUM

Asociativní 2D výkresy – přímé propojení s modelem
AnoAnoAno

Automaticky generované kusovníky
AnoAnoAno

Automaticky generované tabulky děr, ohybů, přířezů atd.
AnoAnoAno

Importy a exporty
STANDARDPROFESSIONALPREMIUM

Import přenosových souborů pomocí nástroje 3D Interconnect
AnoAnoAno

Import přenosových souborů pomocí nástroje 3D Interconnect

Technologie pro import modelů z jiných 3D CAD systémů a přenosových formátů se zachováním odkazu na původní soubor. Importovanou geometrii snadno aktualizujete při změně původního modelu (souboru). Importem pomocí nástroje 3D Interconnect vytvoříte nový soubor dílu nebo sestavy SOLIDWORKS a nástroje doplní uživatelské informace ze zdrojového dokumentu. V souboru je model, který lze obvyklými postupy upravit a použít v sestavě. Pokud dojde ke změně souboru, který byl importován, můžete model aktualizovat. Všechny provedené změny na modelu se projeví na novém tvaru a zůstanou zachované i vazby v sestavě. Tento postup vám zrychlí práci s importy a v případě změn nebudete muset přepracovávat modely.

 

Import modelů z jiných CAD systémů pomocí nástroje 3D Interconnect
AnoAnoAno

Import modelů ze systému Catia
--Ano

Rozpoznání importované geometrie – FeatureWorks
AnoAnoAno

Rozpoznání importované geometrie – FeatureWorks

Nástroj rozpoznává prvky na importovaném dílu a vytváří nový strom historie modelu. Lze automaticky znovu vytvořit prvky pro objemové modelování, prvky plechových dílů a pole prvků. U modelů z rozpoznanými prvky snadno změníte tvar a velikost importovaného modelu, stejně jako u dílů vytvořených běžnými postupy.

 

Export souborů pro rozšířenou realitu
AnoAnoAno

Export souborů do přenosových formátů
AnoAnoAno

Rozšiřující nástroje
STANDARDPROFESSIONALPREMIUM

Prohlížení souborů pomocí eDrawings Standard
AnoAnoAno

Kontrola přesahů
AnoAnoAno

Kontrola geometrie – Utilities
AnoAnoAno

Kontrola geometrie – Utilities

Sada nástrojů, která umožňuje podrobné vyšetření geometrie modelu a porovnání s jinými modely.
Analýza tloušťky, kontrola symetrie, pokročilý výběr, porovnat dokumenty, porovnat prvky, analýza geometrie, porovnat geometrie, porovnat kusovníky, kopírovat vlastnosti, najít/upravit, vyhledat a nahradit popisy, zjednodušit.

 

Rozvržení struktury sestavy – Treehouse
AnoAnoAno

Rozvržení struktury sestavy – Treehouse

Samostatná aplikace, ve které můžete v jednoduchém uživatelském prostředí vytvářet strukturu sestavy, jejích podsestav a dílů před vytvořením modelů. Díky možnosti načíst již hotovou sestavu s náhledy dílů si snadno vytvoříte přehled o struktuře zařízení. Jednoduše vytvoříte nový návrh úpravou z původního projektu přidáním či odebráním dílů a úpravou jejich vlastností.

 

Kopírování projektu vč. výkresů – Pack and Go
AnoAnoAno

Nástroj na komunikaci s technickou podporou – RX
AnoAnoAno

Pevnostní analýza dílů – Simulation Xpress
AnoAnoAno

Simulace proudění vody a vzduchu – Xpress
AnoAnoAno

Automatizace návrhu – DriveWorks Xpress
AnoAnoAno

Kontrola vyrobitelnosti – DFM Xpress
AnoAnoAno

Výpočet vlivu výrobku na životní prostředí – Sustainability Xpress
AnoAnoAno

On-line knihovna modelů – SOLIDWORKS MarketPlace
AnoAnoAno

On-line knihovna modelů – SOLIDWORKS MarketPlace

On-line přístup do prostředí pro vyhledávání 3D modelů ze sdružených databází výrobců. Přímo v prostředí SOLIDWORKS máte k dispozici panel pro vyhledávání a stahování modelů. Systém dokáže zobrazit náhledy a informace o součástech a rovnou je stáhnout do určené složky a vložit do sestavy. Zároveň dokáže vyhledat díly podobné modelu ve vaší sestavě a nabídnout ke stažení vhodnou alternativu.

 

SOLIDWORKS CAM 2,5D – pouze s údržbou
AnoAnoAno

SOLIDWORKS CAM 2,5D – pouze s údržbou

SOLIDWORKS CAM je doplňkový modul integrovaný do prostředí CAD SOLIDWORKS. Slouží k tvorbě drah pro obráběcí stroje na základě geometrie modelu a informací zapsaných v popisu modelu. Systém navrhuje obráběcí postup podle tolerancí uvedených v kótách. Na základě použitých prvků v modelu snadno navrhne vhodný postup pro obrábění a v případě změny modelu přepočítá dráhy nástroje. Software SOLIDWORKS CAM je nabízen ve dvou verzích. Verze SOLIDWORKS CAM Standard je součástí jakékoli licence SOLIDWORKS s aktivní údržbou licence SOLIDWORKS.

 

Správa dat a sdílení
STANDARDPROFESSIONALPREMIUM

Správa dokumentace – PDM Standard
-AnoAno

Správa dokumentace – PDM Standard

 

Základní nástroj na správu dokumentů SOLIDWORKS. K souborům přistupujete obvyklým způsobem pomocí Průzkumníku Windows. Do jeho prostředí je integrován Pohled do Úschovny, ve kterém jsou spravována vaše data.

Potřebujete-li data zobrazit, systém ověří, zda je na vašem počítači aktuální verze souboru. Pokud ne, stáhne ze serveru na váš disk kopii aktuálních dat. Když potřebujete soubor upravit, označíte jej jako vyzvednutý a získáte právo jej měnit. Ostatní uživatelé mají vyzvednutý soubor k dispozici pro čtení. Kdykoli při práci soubor uložíte, zapisují se data přímo na disk vašeho počítače. Tím jste při běžné práci nezávislí na rychlosti vaší sítě. Po dokončení práce soubor odevzdáte a systém jej přenese na server jako novou aktuální verzi. Ostatním uživatelům se nabídne možnost aktualizovat jejich data. 

 

Sdílení a komunikace pomocí eDrawings Professional
-AnoAno

Sdílení a komunikace pomocí eDrawings Professional

 

Samostatná aplikace pro komunikaci, sdílení a prohlížení 2D i 3D dokumentace. eDrawings používá vlastní formát souboru, který díky vysoké interní kompresi zmenší původní data a je možné sdílet soubory i e-mailem. Kromě prohlížení souborů SOLIDWORKS a vkládání poznámek umožňuje eDrawings i tisk a zobrazení 3D modelů z jiných aplikací a neutrálních formátů. eDrawings Professional vám oproti základní verzi dovolí zobrazit data pomocí 3D brýlí v prostředí rozšířené či virtuální reality. Soubory s modely lze uložit do formátu webové stránky tak, aby se daly ještě snadněji sdílet. Data lze prohlížet jak ve Windows, tak i pomocí aplikace pro Android a iOS.

 

Zvýšení produktivity
STANDARDPROFESSIONALPREMIUM

Knihovny normalizovaných součástí
-AnoAno

Hromadné převody a tisky – Plánovač úloh
-AnoAno

Hromadné převody a tisky – Plánovač úloh

 

Samostatný nástroj pro hromadné zpracování opakovaných úloh. Můžete naplánovat činnosti, jako je tisk, export do PDF nebo DWG. Jednoduše naplánujete aktualizaci souborů nebo obsahu celých složek. Plánovač úloh omezuje nutnost zdlouhavého manuálního zpracování souborů v závěrečné fázi dokončení projektu (tisk, export).

 

Kalkulace ceny nákladů na díl – Costing
-AnoAno

Kalkulace ceny nákladů na díl – Costing

 

Nástroj slouží pro výpočet předpokládaných nákladů na díl. Cena je součtem nákladů na výrobní operace a ceny za materiál. Náklady na operace a materiál jsou uloženy v upravitelné šabloně, ze které systém podle geometrie dílu vypočítává jeho cenu. Vypočtené náklady snadno porovnáte mezi různými alternativami a snadněji najdete ekonomicky výhodné řešení.

 

Kalkulace ceny nákladů na sestavy – Costing
--Ano

Kalkulace ceny nákladů na sestavy – Costing

 

Nástroj Costing slouží pro výpočet předpokládaných nákladů na zařízení. Cena je součtem ceny nákladů na jednotlivé díly a montáže dílů. Přehledně uvidíte ceny dílů v sestavě a můžete doplnit chybějící údaje. Rychle vypočtete náklady na vyráběné díly na základě jejich geometrie podle šablony s cenami výrobních operací a materiálu. Z celkové ceny sestavy získáte přehled o nákladech na výrobu celého zařízení.

Generování modelů ze souboru pro plošné spoje – CircuitWorks
-AnoAno

Generování modelů ze souboru pro plošné spoje – CircuitWorks

Tento doplněk vám umožňuje importovat soubory IDF 2.0 a 3.0 obsahující schéma plošného spoje a vytvořit tak model desky se součástkami. Nástroj vytvoří díl ve tvaru desky se zjednodušenou geometrií součástek, bez nutnosti ručního překreslování tvaru desky a rozmisťování součástek.

 

Kontrola konstrukčních pravidel – Design Checker
-AnoAno

Kontrola konstrukčních pravidel – Design Checker

Nástroj slouží pro výpočet předpokládaných nákladů na díl. Cena je součtem nákladů na výrobní operace a ceny za materiál. Náklady na operace a materiál jsou uloženy v upravitelné šabloně, ze které systém podle geometrie dílu vypočítává jeho cenu. Vypočtené náklady snadno porovnáte mezi různými alternativami a snadněji najdete ekonomicky výhodné řešení.

 

Výpočet tolerančních polí – TolAnalyst
-AnoAno

Výpočet tolerančních polí – TolAnalyst

 

Nástroj je určen k ověření vlivu tolerancí na možnost sestavení dílů do sestavy. Na jednotlivých modelech nastavíte tolerance kót. V sestavě vyberete, mezi kterými díly má systém vypočítat tolerance rozměrů. Na základě zvolených prvků a informací z modelů nástroj vyhodnotí uložení dílů.

 

Zpracování sítí ze 3D skenerů - ScanTo3D
-AnoAno

Zpracování sítí ze 3D skenerů - ScanTo3D

 

Pomocí funkce ScanTo3D lze importovat naskenovaná data (soubory sítě nebo mračno bodů) a následně data převést na plošný nebo objemový model. Převod probíhá pomocí průvodce, který vás provede přes potřebná nastavení, abyste jednoduše dosáhli svého cíle.

 

Narovnání zakřivených ploch
--Ano

Narovnání zakřivených ploch

 

Nástroj slouží k rozvinutí obecných ploch do roviny. Výsledkem je plošné tělo, které můžete použít jako polotovar pro výrobu dílu. Na povrchu těla se vám zobrazí informace o míře tažení/pěchování materiálu v místě ohybu.

 

Detailní výpočet vlivu výrobku na životní prostředí - Sustainability
--Ano

Detailní výpočet vlivu výrobku na životní prostředí - Sustainability

 

Nástroj Sustainability umožňuje vypočítat dopad zařízení na životní prostředí. Pro výpočet je použita geometrie dílu a informace o procesu výroby, způsobu dopravy k uživatelům a způsobu zpracování po ukončení životnosti. Nástroj vypočítá množství emisí uhlíku, spotřeby energie a množství znečištěné vody a vzduchu. Tím vám pomůže zvolit materiály s požadovanými fyzikálními vlastnostmi šetrné k životnímu prostředí.

 

Prezentace výrobků
STANDARDPROFESSIONALPREMIUM

Integrované renderování modelu – PhotoView 360
-AnoAno

Integrované renderování modelu – PhotoView 360

 

Doplňkový modul, který slouží k vytvoření realistického zobrazení modelů SOLIDWORKS. Výhodou PhotoView 360 je velmi snadné ovládání díky plné integraci do CAD prostředí. Využívá vzhledy materiálů dílů, předdefinovaná prostředí a definice kamer. Nástroj vám pomůže snadno vytvořit kvalitní obrázky a animace pro prvotní prezentaci výrobku.

 

Fotorealistické renderování – Visualize Standard (pouze s údržbou)
-AnoAno

Fotorealistické renderování – Visualize Standard (pouze s údržbou)

 

Samostatná aplikace k tvorbě fotorealistických obrázků, kterou můžete nainstalovat na jinou stanici, než kde používáte SOLIDWORKS. Díky současnému využití výkonu procesoru a grafické karty lze snadno a rychle vytvářet realistické vizualizace 3D modelů. Systém používá výpočty fyzikálního modelu šíření světla, díky čemuž získáte realisticky vypadající obrázky ještě před vlastní výrobou zařízení.

* Verze Visualize Standard je součástí licence SOLIDWORKS Professional a Premium s platnou údržbou licence SOLIDWORKS.

 

Simulace a analýzy
STANDARDPROFESSIONALPREMIUM

Pohybové (kinematické) studie sestavy – Motion
--Ano

Pohybové (kinematické) studie sestavy – Motion

Doplněk dovoluje provádět kinematické (pohybové) simulace sestav na základě vazeb a vzájemné interakce mezi díly. Při výpočtu jsou všechna těla považována za tuhá. Oproti pohybové studii vám Motion poskytne přesné číselné informace o rychlostech, posunutích, reakčních silách a momentech v závislosti na čase. Výsledky využijete při testování pohybu a dimenzování pohonů.

 

Pevnostní analýzy dílů a sestav – Simulation
--Ano

Pevnostní analýzy dílů a sestav – Simulation

Doplňkový modul pro výpočet napětí a deformace při pomalém zatížení. Předpokládá se lineární chování materiálů a malé deformace tvaru. Můžete analyzovat modely dílů i sestav. Systém podporuje několik typů sítí – objemová, skořepinová (tenkostěnné díly, plechy) a nosníková (dlouhé díly s konstantním průřezem, svařence). Zadání simulace probíhá v CAD prostředí určením okrajových podmínek a způsobu zatížení. Výsledky zatížení si zobrazíte přímo na povrchu modelů, což pomůže konstruktérům na jejich základě provést potřebné úpravy zařízení bez nutnosti vytvářet větší množství prototypů.

 

Modelování tras
STANDARDPROFESSIONALPREMIUM

Modelování potrubních a kabelových tras – Routing
--Ano

Modelování potrubních a kabelových tras – Routing

Doplňkový modul pro automatické vytváření tras hadic, ohýbaných trubek, potrubí, kabelů a kabelových svazků. Pomocí funkcí pro trasování a knihoven standardizovaných dílů lze snadno a rychle vytvořit modely a výkresy pro výrobu.

 

Modelování kabelových svazků – Routing
--Ano

 

 
Ke stažení
Videa
Školení
Archiv webinářů
Cílem pravidelného základního školení je seznámit uživatele s rozhraním a ovládáním SOLIDWORKS, nastavením prostředí, základy práce s dokumenty a vytváření skic, objemových dílů, sestav a výkresů. Pokročilá témata jako plechy, svařence, velké sestavy...
24. 5. 2022 - 1. 6. 2022
Brno, 4 dny
obsazeno
Cílem pravidelného základního školení je seznámit uživatele s rozhraním a ovládáním SOLIDWORKS, nastavením prostředí, základy práce s dokumenty a vytváření skic, objemových dílů, sestav a výkresů. Pokročilá témata jako plechy, svařence, velké sestavy...
25. 5. 2022 - 2. 6. 2022
Otrokovice, 4 dny
Volných míst: 2
Cílem pravidelného základního školení je seznámit uživatele s rozhraním a ovládáním SOLIDWORKS, nastavením prostředí, základy práce s dokumenty a vytváření skic, objemových dílů, sestav a výkresů. Pokročilá témata jako plechy, svařence, velké sestavy...
30. 5. 2022 - 7. 6. 2022
Hradec Králové, 4 dny
Volných míst: 4
Speciální jednodenní školení seznámí stávající uživatele SOLIDWORKS s pokročilými nástroji a postupy v oblasti skicáře.
7. 6. 2022
Brno, 1 den
Volných míst: 4

SolidDays 2022

OblíbenéDoporučené
9. 6. 2022 - 10. 6. 2022
Hotel Jezerka, 2 dny
Volných míst: 100
Cílem pravidelného základního školení je seznámit uživatele s rozhraním a ovládáním SOLIDWORKS, nastavením prostředí, základy práce s dokumenty a vytváření skic, objemových dílů, sestav a výkresů. Pokročilá témata jako plechy, svařence, velké sestavy...
21. 6. 2022 - 29. 6. 2022
Brno, 4 dny
Volných míst: 6
 • Prezentace
 • Nabídka
 • Zkušební verze
 • Školení
 • Podpora
 • Konzultace
Zajímá mě Šipka
X

Poptávkový formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění podmínek.
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Žádost o vyzkoušení produktu

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.

Mám zájem o pozici

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.