Simulace obrábění a stroje

simulace1Kontrola simulací obráběcího procesu je již dávno standardní součástí CAM systémů. Oproti simulaci na CNC stroji nabízí mnohem větší škálu nástrojů pro kontrolu a interaktivnost k procesu programování. Škála nástrojů jde od 2D simulace dráhy po plnou 3D kinematickou simulaci celého stroje včetně realistického odebírání materiálu a vyhodnocování dosažených rozměrů a zbytkového materiálu.

Simulace dráhy nástroje

simulace-machineSolidCAM obsahuje simulační modul, který je špičkový v celosvětovém měřítku a který poskytuje kontrolu nad všemi obráběcími operacemi ještě před generováním NC programu a jeho spuštěním na CNC stroji. Sada nástrojů je dostatečně široká aby obsáhla nejrůznější úlohy a umožnila přehlednou a spolehlivou kontrolu programu. Často používaná objemová simulace je k dispozici v několika provedeních od rychlé simulace až po simulaci s nejrealističtějším zobrazením.

Kinematická simulace stroje

SolidCAM umožňuje definovat kompletně stroj pro skutečně věrohodnou simulaci. Po nastavení tato pokročilá funkce umožňuje kontrolu kolizí všech součástí CNC stroje, což je zvláště užitečné u komplikovaných 4osých a 5osých operací a u kombinovaných soustružnicko-frézovacích operací.

Simulace soustružnicko-frézovacího stroje

soustruzeni-simulace Simulace komplexního soustružnicko-frézovacího stroje v SolidCAMu nabízí simulaci celé kinematiky, podporuje simulaci všech operací soustružení a frézování a také všech zařízení a součástí stroje. Simulátor nabízí detekci kolizí mezi součástmi stroje,kusem, upínači a držáky nástrojů, včetně mnoha možností zobrazování, což umožňuje kontrolu nad různými aspekty simulace. Jsou zde podporovány všechny cykly a pohyby a spolu s úplnou grafikou součástí stroje a pomocných zařízení, jako je koník a luneta.

 


";