Frézování - od jednoduchého po náročné

Frézovací funkce v SolidCAMu jsou členěny podle požadavků na typ obrábění a podle počtu os zapojených do obráběcích operací. Samostatnou kapitolou jsou speciální produktivní technologie iMachining.

2osé frézování

2d-frezovaniObrábění typických strojních dílců prizmatického charakteru, opracování odlitků či výkovků. Nejčastěji používané funkce jsou konturování, kapsování, drážkování a vrtací a závitovací operace. Operace pracují v ručním i automatickém módu s rozpoznáním kontur i děr na solid geometrii.
Tento modul je současně základním modulem SolidCAMu a musí být obsažen ve všech modulárních konfiguracích. Spolu s výše uvedenými funkcemi obsahuje také funkci pro 3D konturování, 4osé a 5osé indexování, inteligentní transformace operací, nabalení na válec a inteligentní šablony operací. Součástí každé konfigurace SolidCAMu jsou simulace drah nástroje.

3d-hsr-frezovani3osé frézování

Uplatňuje se při obrábění tvarových dílců, vstřikovacích forem, kovacích zápustek nebo slévárenských modelů. Soubor obráběcích strategií je sestaven s ohledem na obrábění těch nejsložitějších 3D tvarů.

Tříosé operace dělíme na tyto tři základní skupiny:

HSR - veškeré hrubovací strategie. Několik způsobů základního hrubování doplňuje propracované zbytkové hrubování. Vyhledávání oblastí se zbývajícím materiálem k obrobení a výpočet optimální dráhy pro další odebrání materiálu se děje automaticky.

hss-frezovaniHSM - dokončovací strategie na objemech. Na operace hrubování logicky navazují dokončovací operace a zbytkové dokončování. Nastavení potřebných definicí je velmi snadné a přehledné. Všechny 3D operace lze velmi snadno použít s minimem nutných nastavení. Výsledné dráhy nástroje zajišťují minimální obráběcí časy, kvalitní obrobený povrch, prodloužení životnosti nástrojů a obráběcího stroje.

HSS - dokončovací strategie na plochách. Robustní HSM modul je velice vhodně doplněn HSS modulem, který poskytuje extrémně jednoduché možnosti dokončování špatně přístupných ploch nebo tvarově složitých povrchů.

index-frezovani4osé a 5osé frézování indexované

Každou z operací 2osého a 3osého obrábění lze aplikovat na víceosých strojích. Operace je možné polohovat (indexovat) dle možností kinematické varianty víceosého stroje. Do obrábění lze zapojit čtvrtou osu – otočný stůl na horizontce nebo přídavné zařízení, například děličku. Použít je možné prakticky libovolnou kinematickou variantu strojů se čtvrtou i pátou osou. Funkčnost indexace je dostupná od úrovně základního 2osého modulu.

4osé a 5osé frézování souvisle řízené5ose-frezovani

SolidCAM nabízí velký soubor 5osých funkcí s rozsáhlými možnostmi nastavení. Funkce zajišťují plynulé vedení vektoru nástroje podél libovolného tvaru. Funkce jsou k dispozici i jako přednastavené šablony pro jednoduché a rychlé použití. Pokročilí uživatelé mají k dispozici detailní nastavení operací. Obráběcí strategie jsou členěny podle typů obráběných dílců – obecné tvarové dílce, lopatková kola, lopatky, uzavřené tvary, kanály, atd. Vytvořené obráběcí operace je možné zkontrolovat v kompletním simulátoru kinematiky stroje.

iMachining

imachiningModul iMachining je obrovský skok kupředu v technologii CNC obrábění, snižuje řezné časy až o 70% a dramaticky zvyšuje životnost nástrojů. iMachining dosahuje těchto výhod pomocí patentované technologie tzv. kontrolovaného bočního kroku a řízení rychlosti posuvu po celé dráze nástroj. Tím zajišťuje konstantní zatížení nástroje a umožňuje mnohem hlubší a účinnější obrábění.

 


";