SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard je základní nástroj pro řešení správy dat, určený pro malé pracovní skupiny pracující v jedné lokalitě. Licence je zahrnuta v CAD produktech SOLIDWORKS Professional a Premium a pomůže uživatelům CAD softwarů SOLIDWORKS a DraftSight snadno a efektivně organizovat a spravovat jejich data. SOLIDWORKS PDM Standard umožňuje mnohem snadněji vyhledávat a opakovaně využívat soubory, díly a výkresy, sdílet informace o návrhu, automatizovat schvalování a předávání konstrukční dokumentace. Se SOLIDWORKS PDM Standard vždy víte, která verze dokumentace je platná a kde ji máte.
SOLIDWORKS PDM Standard

Hlavní výhody řešení

Ikona
Správa konstrukčních dat v Průzkumníku Windows
Ikona
Opakované použití stejných dat
Ikona
Zabrání neúmyslné ztrátě dat
Ikona
Práce na platné dokumentaci
Ikona
Lepší využití hardwaru

Správa dat

Typy licencí SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM STANDARD CAD EDITOR | SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM STANDARD CAD EDITOR

Tato licence pro uživatele CAD softwaru SOLIDWORKS k základní správě dat je součástí CAD produktů SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium. Díky doplňkovému modulu tak mohou mít  k dispozici všechny důležité funkce PDM.

 

SOLIDWORKS PDM Standard Contributor | SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard Contributor

Jedná se o licenci, která je určená především pro uživatele, kteří nedisponují CAD softwarem, ale přitom vytvářejí a zpracovávají další dokumenty, vztahující se k výrobkům, například v aplikacích Microsoft Word a Excel.

 

SOLIDWORKS PDM Standard Viewer | SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard Viewer

Jedná se o licenci určenou pro uživatele, kteří potřebují vyhledávat, prohlížet a tisknout dokumenty. Uživatelé s touto licencí se mohou také podílet na schvalovacích procesech (workflow), takže tato licence je vhodná pro vedoucí projektů a pracovníky výroby, kteří nepotřebují vkládat a editovat data.

Porovnání variant SOLIDWORKS PDM

Rozbalit všeSbalit vše

Základní správa dat
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Správa dat
AnoAnoAnoAno

Systém umožňuje spravovat všechny typy souborů. Při nasazení SOLIDWORKS PDM vznikne jednotné úložiště, ke kterému přistupují uživatelé pro získávání a zapisování svých souborů. To umožní bezpečné zálohování výrobkových dat, protože se omezí existence dalších úložišť, duplikování souborů a výskyt neřízených revizí. Řešení SOLIDWORKS PDM optimalizuje provoz na podnikové síti – při soustavné práci na datech jsou tato lokálně na pracovní stanici a síť je využívána pouze pro jejich rezervování a uvolňování (check-in a check-out) a nezbytnou synchronizaci změněných dat.

SOLIDWORKS PDM výrazně napomáhá integritě vazeb mezi soubory – díly, výkresy, sestavami a i jinými typy souborů, a to tím, že vazby automaticky aktualizuje, kdykoliv soubor přesunete do jiné složky, nebo jej přejmenujete. Eliminuje se tak rozpad vazeb a čas potřebný na ruční vyhledávání a obnovu referencí.

Řízení přístupu
AnoAnoAnoAno

Správa revizí
AnoAnoAnoAno

Správa revizí

SOLIDWORKS PDM zajistí sledování změn, udržuje kompletní historii revizí během vývoje výrobku a předchází chybám pramenícím z ručních zásahů. Dodržování předepsaných revizních postupů je se SOLIDWORKS PDM zajištěno pomocí konfigurovatelných procesů. Přístup k souborům může být řízen s využitím revizí tak, aby uživatelé neměli přístup k zastaralým souborům a aby takovéto dokumenty nemohly být uvolněny do výroby.

Vyhledávání a znovuvyužití návrhových dat
AnoAnoAnoAno

Podpora historie
AnoAnoAnoAno

Integrované vyhledávání
AnoAnoAnoAno

Správa kusovníků
AnoAnoAnoAno

Konfigurovatelné rozhraní
AnoAnoAnoAno

Pokročilá správa dat
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Pokročilé vyhledávání, oblíbená vyhledávání
-AnoAnoAno

Prohlížení mnoha formátů
-AnoAnoAno

Automatické převody do neutrálních formátů
-AnoAnoAno

Automatický export a import dat
-AnoAnoAno

Generátor sériových čísel
-AnoAnoAno

Podpora více pracovních postupů
-AnoAnoAno

Podpora více lokalit
-AnoAnoAno

WEB rozhraní
-AnoAnoAno

Automatické schvalovací procesy
-AnoAnoAno

Notifikace do e-mailu
-AnoAnoAno

Integrace do aplikací a CAD softwaru
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Integrace do Průzkumníku Windows
AnoAnoAnoAno

Integrace do MS Office
-AnoAnoAno

Integrace pro 3D CAD SOLIDWORKS
AnoAnoAnoAno

Integrace pro 2D CAD DraftSight
AnoAnoAnoAno

Integrace pro AutoCAD
AnoAnoAnoAno

Integrace pro Inventor
-AnoAnoAno

Integrace pro Solid Edge
-AnoAnoAno

Integrace pro SolidCAM
-AnoAnoAno

Integrace pro Pro/ENGINEER
-AnoAnoAno

Propojení na MRP/ERP systémy
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Automatický přenos kusovníků do MRP/ERP systémů
--AnoAno

Načítání informací z MRP/ERP systémů
--AnoAno

Přenos informací o změnovém řízení mezi PDM a ERP
--AnoAno

Přístup k výkresové dokumentaci z MRP/ERP systémů
--AnoAno

Řízení práce a projektů
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Projektové řízení
---Ano

Procesní řízení
---Ano

Řízení a organizace zdrojů
---Ano

Správa kontaktů a kampaní
---Ano

Zprávy a přehledy
---Ano

Ke stažení
Školení
  • Prezentace
  • Nabídka
  • Zkušební verze
  • Školení
  • Podpora
  • Konzultace
Zajímá mě Šipka
X

Poptávkový formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění podmínek.
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Žádost o vyzkoušení produktu

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.

Mám zájem o pozici

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.