SOLIDWORKS MANAGE

SOLIDWORKS Manage je nástroj pro projektové řízení, plánování kapacit a zdrojů. Dá projektům a procesům ve vaší firmě řád. V reálném čase zajistí přehled o stavu projektů, procesů, úkolů, efektivitě práce i o komunikaci se zákazníky a dodavateli. SOLIDWORKS Manage je nový produkt v rodině SOLIDWORKS. Kombinuje sílu správy dat SOLIDWORKS PDM Professional s rozšířeními, která umožňují efektivně řídit spolupráci týmů na projektech pomocí časových harmonogramů a úkolů projektu. Poskytuje nejrůznější přehledy a reporty v rámci evidence projektů. SOLIDWORKS Manage může řídit i komplexní podnikové procesy a uživatelům umožňuje vést informace o kontaktech, zdrojích a vztazích.
SOLIDWORKS MANAGE

Hlavní výhody řešení

Ikona
Komplexní a robustní nástroj
Ikona
Úzké propojení s PDM Professional
Ikona
Dashboard
Ikona
Multiplatformní WEB klient

SOLIDWORKS MANAGE

Typy licencí SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage Editor | SOLIDWORKS MANAGE

SOLIDWORKS Manage Editor

Jedná se o licenci určenou pro uživatele CAD softwaru SOLIDWORKS. Umožňuje vytvářet, zobrazovat a editovat data z CAD softwaru i dalších aplikací a obsahuje klienta pro práci s CAD softwarem SOLIDWORKS. S pomocí této aplikace můžete vytvářet, zobrazovat a upravovat projekty, spouštět a posouvat procesy v rámci workflow, vytvářet, zobrazovat a upravovat kusovníky, spouštět úlohy, zakládat, zobrazovat a upravovat informace v rámci CRM nebo zobrazovat přehledy a spouštět zprávy.

 

SOLIDWORKS Manage Contributor | SOLIDWORKS MANAGE

SOLIDWORKS Manage Contributor

Jedná se o licenci pro uživatele, kteří nepracují s CAD softwarem SOLIDWORKS. Umožňuje zobrazovat CAD data a vytvářet, zobrazovat a editovat data z jiných aplikací mimo CAD. Uživatel může vytvářet, zobrazovat a upravovat projekty, spouštět a posouvat procesy v rámci workflow, vytvářet, zobrazovat a upravovat kusovníky, spouštět úlohy, zakládat, zobrazovat a upravovat informace v rámci CRM nebo zobrazovat přehledy a spouštět zprávy. 

SOLIDWORKS Manage Viewer | SOLIDWORKS MANAGE

SOLIDWORKS Manage Viewer

Jedná se o licenci, která je určený pro uživatele, kteří potřebují vyhledávat, prohlížet a tisknout dokumenty. Uživatelé s touto licencí se mohou také podílet na schvalovacích procesech (wokflow) v PDM a změně fází procesů v SOLIDWORKS Manage. Dále uživatelé mohou zobrazovat přehledy, kusovníky a spouštět zprávy.

 

Porovnání variant SOLIDWORKS PDM

Rozbalit všeSbalit vše

Základní správa dat
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Správa dat
AnoAnoAnoAno

Systém umožňuje spravovat všechny typy souborů. Při nasazení SOLIDWORKS PDM vznikne jednotné úložiště, ke kterému přistupují uživatelé pro získávání a zapisování svých souborů. To umožní bezpečné zálohování výrobkových dat, protože se omezí existence dalších úložišť, duplikování souborů a výskyt neřízených revizí. Řešení SOLIDWORKS PDM optimalizuje provoz na podnikové síti – při soustavné práci na datech jsou tato lokálně na pracovní stanici a síť je využívána pouze pro jejich rezervování a uvolňování (check-in a check-out) a nezbytnou synchronizaci změněných dat.

SOLIDWORKS PDM výrazně napomáhá integritě vazeb mezi soubory – díly, výkresy, sestavami a i jinými typy souborů, a to tím, že vazby automaticky aktualizuje, kdykoliv soubor přesunete do jiné složky, nebo jej přejmenujete. Eliminuje se tak rozpad vazeb a čas potřebný na ruční vyhledávání a obnovu referencí.

Řízení přístupu
AnoAnoAnoAno

Správa revizí
AnoAnoAnoAno

Správa revizí

SOLIDWORKS PDM zajistí sledování změn, udržuje kompletní historii revizí během vývoje výrobku a předchází chybám pramenícím z ručních zásahů. Dodržování předepsaných revizních postupů je se SOLIDWORKS PDM zajištěno pomocí konfigurovatelných procesů. Přístup k souborům může být řízen s využitím revizí tak, aby uživatelé neměli přístup k zastaralým souborům a aby takovéto dokumenty nemohly být uvolněny do výroby.

Vyhledávání a znovuvyužití návrhových dat
AnoAnoAnoAno

Podpora historie
AnoAnoAnoAno

Integrované vyhledávání
AnoAnoAnoAno

Správa kusovníků
AnoAnoAnoAno

Konfigurovatelné rozhraní
AnoAnoAnoAno

Pokročilá správa dat
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Pokročilé vyhledávání, oblíbená vyhledávání
-AnoAnoAno

Prohlížení mnoha formátů
-AnoAnoAno

Automatické převody do neutrálních formátů
-AnoAnoAno

Automatický export a import dat
-AnoAnoAno

Generátor sériových čísel
-AnoAnoAno

Podpora více pracovních postupů
-AnoAnoAno

Podpora více lokalit
-AnoAnoAno

WEB rozhraní
-AnoAnoAno

Automatické schvalovací procesy
-AnoAnoAno

Notifikace do e-mailu
-AnoAnoAno

Integrace do aplikací a CAD softwaru
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Integrace do Průzkumníku Windows
AnoAnoAnoAno

Integrace do MS Office
-AnoAnoAno

Integrace pro 3D CAD SOLIDWORKS
AnoAnoAnoAno

Integrace pro 2D CAD DraftSight
AnoAnoAnoAno

Integrace pro AutoCAD
AnoAnoAnoAno

Integrace pro Inventor
-AnoAnoAno

Integrace pro Solid Edge
-AnoAnoAno

Integrace pro SolidCAM
-AnoAnoAno

Integrace pro Pro/ENGINEER
-AnoAnoAno

Propojení na MRP/ERP systémy
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Automatický přenos kusovníků do MRP/ERP systémů
--AnoAno

Načítání informací z MRP/ERP systémů
--AnoAno

Přenos informací o změnovém řízení mezi PDM a ERP
--AnoAno

Přístup k výkresové dokumentaci z MRP/ERP systémů
--AnoAno

Řízení práce a projektů
STANDARDPROFESSIONALPROFESSIONAL + SolidVision ConnectorManage

Projektové řízení
---Ano

Procesní řízení
---Ano

Řízení a organizace zdrojů
---Ano

Správa kontaktů a kampaní
---Ano

Zprávy a přehledy
---Ano

Ke stažení
Školení
  • Prezentace
  • Nabídka
  • Zkušební verze
  • Školení
  • Podpora
  • Konzultace
Zajímá mě Šipka
X

Poptávkový formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění podmínek.
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Žádost o vyzkoušení produktu

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.

Mám zájem o pozici

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.