Sonda - měření i nulové body

Modul Sonda je určen k podpoře měřících sond na CNC stroji, s kterými lze provádět ustavení obrobku a kontrolovat kvalitu obrobených dílů. K interakci se strojem se používají cykly pro sondu z řídicího systému. Veškerý pohyb sondy je v SolidCAMu vizualizován v simulaci, což umožňuje předcházení potencionálnímu poškození sondy.sonda

Definice nulového bodu – ustavení obrobku

Sonda poskytuje snadné řešení pro nastavení výchozí nulové pozice obrábění. Pomocí 16 různých cyklů definuje polohu nulového bodu a nahrazuje tak ruční nastavování. To je výhodou zejména v opakované a sériové výrobě, obecně vždy, kdy je potřeba opakovaně najíždět nulovou polohu.

Kontrolní měření na stroji

sonda2Cykly měřící sondy lze také použít pro měření obrobených ploch. Existuje celá řada potenciálních chyb, které mohou být takto změřeny, od chyby výměny nástroje přes otupení a špatný program. Hlavní výhodou je, že jsou chyby objeveny tam, kde mohou být opraveny - na obráběcím stroji. Tato kontrolní měření na stroji jsou velkou předností pro společnosti, které obrábí tak velké obrobky, že náklady na speciální CMM zařízení jsou nepřiměřeně vysoké.

Měření nástroje

Modul Měřící sonda obsahuje také podporu pro měření nástroje. Ta umožňuje kontrolu frézovacích nebo soustružnických nástrojů mezi operacemi obrábění. Měření nástroje poskytuje kontrolu délky nástroje a jeho poloměru pro opravu tabulky korekcí v řízení stroje.

simulace3Kombinace operací obrábění a sondy

Operace obrábění a operace sondy jsou ve stromě Správce SolidCAMu vzájemně promíchány a mohou používat stejné geometrie z objemového CAD modelu. Když se pak změní objemový model, tak se s aktualizovanou geometrií automaticky synchronizují jak operace obrábění, tak operace sondy.

Podpora postprocesoru

Postprocesor SolidCAMu, pokud je přizpůsobený pro daný CNC stroj se sondou, poskytuje plnou podporu jak pro operace obrábění, tak i pro operace sondy. V NC programu je možná podpora podprogramů.

Předpokladem je, že sonda je podporována z řídicího systému stroje. Moderní systémy mají tuto podporu jako samozřejmou součást výbavy, do starších či levnějších verzí je většinou možno dodat například sadu cyklů od společnosti Renishaw.

 


";