3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Řešení 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS nabízí možnost propojit přední 3D CAD řešení SOLIDWORKS s platformou 3DEXPERIENCE, která nabízí výhody intuitivního parametrického a volného modelování, fotorealistické vizualizace, strukturální simulace a také robustní nástroje pro spolupráci a správu dat i životního cyklu produktů. Řešení 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS je dostupné ve známých variantách Standard, Professional a Premium.
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS - Představení

Porovnání variant 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Rozbalit všeSbalit vše

3D CAD
StandardProfessionalPremium

Modelování dílů a sestav
AnoAnoAno

Zvládněte všechny aspekty modelování dílů a sestav a přetvářejte vaše nápady a koncepty do virtuálních 3D modelů.

 

Konstrukční návrhy ve 2D
AnoAnoAno

Vytváření 2D výkresů připravených pro výrobu, které jsou vždy aktuální a jasně ilustrují, jak se mají navržené konstrukce vyrobit a sestavit.

 

Nástroje pro zvýšení produktivity
AnoAnoAno

Snadné analyzování, porovnávání, kontrola a tvorba zpráv ke konstrukčním návrhům.

 

Opětovné využívání návrhů a jejich automatizace
AnoAnoAno

Zjednodušení opakovaného využití dat existujících návrhů prostřednictvím nástrojů pro vyhledávání, automatizaci a konfigurace, které vám pomohou urychlit vytváření nových konstrukčních návrhů.

 

Kontrola přesahů
AnoAnoAno

Před odesláním do výroby ověřte ve 2D a 3D, zda budou díly a sestavy pasovat, bude možné je sestavit a budou správně fungovat.

 

Kontroly vyrobitelnosti
AnoAnoAno

Kontrola konstrukčních prvků jako jsou úkosy, vybrání, tloušťky nebo zarovnání otvorů v raných fázích procesu vývoje za účelem ověření vyrobitelnosti.

 

Pokročilý import a export CAD souborů
AnoAnoAno

Převádění příchozích CAD souborů do 3D CAD formátu SOLIDWORKS a exportování dat SOLIDWORKS do jiných CAD aplikací s využitím více než 30 překladačů.

 

Nástroj pro export do rozšířené reality (XR)
AnoAnoAno

Exportování CAD dat pro účely rozšířené a virtuální reality nebo pro prezentaci na webu s využitím vytvořených geometrií, vzhledů, pohybových studií, stavů zobrazení a dalších vlastností.

 

Kontrola CAD norem (Design Checker)
-AnoAno

Kontrola výkresů (nebo modelů) podle zavedených konstrukčních standardů s cílem vytvářet jednotné konstrukční návrhy a dokumentaci.

 

Automatizovaná analýza tolerancí (TolAnalyst™)
-AnoAno

Automatická kontrola vlivu tolerancí na díly a sestavy, která zajišťuje konzistentní sestavení součástí a ověřuje toleranční schémata ještě před výrobou navržených konstrukcí.

 

Navrhování s ohledem na náklady (SOLIDWORKS Costing)
-AnoAno

Průběžná kontrola návrhů podle stanovených rozpočtových cílů pomocí nástrojů pro automatický odhad nákladů kompletně integrovaných ve 3D CAD řešení.

 

Reverzní inženýrství (ScanTo3D)
-AnoAno

Vytváření konstrukčních návrhů s možností importu, úprav, vyhodnocování
a vytváření objemové geometrie z naskenovaných mračen bodů a sítí.

 

Pokročilé fotorealistické vykreslování
-AnoAno

Snadné vytváření vizualizací ve fotorealistické kvalitě ze 3D modelů i v raných
fázích konstrukčního procesu za účelem získání zpětné vazby a následného
informovaného rozhodování o konstrukčních návrzích.

 

Pokročilé narovnání povrchu
--Ano

Narovnání komplexních povrchů včetně těch nerozvinutelných, které se
obvykle vyskytují u produktů vyrobených z textilií – jako jsou oděvy nebo
plechové díly, například vytvářené lisováním.

 

Rozvody hadic a potrubí
--Ano

Zjednodušená tvorba návrhů a dokumentace potrubních rozvodů ze širokého spektra systémů a aplikací, včetně strojních zařízení, kluzných systémů a potrubí pro zpracovatelské závody.

 

Rozvod elektrických kabelů a kabelových svazků
--Ano

Rychlé přidávání kabelů, vodičů a kabelových svazků do konstrukčního návrhu. Vytváření narovnaných reprezentací 3D kabelů a kabelových svazků ve výkresu se seznamy vodičů, informacemi o konektorech a s kusovníky.

 

Trasování trubek s obdélníkovým a jiným průřezem
--Ano

Vytváření tras obdélníkových a oblých průřezů, v rámci potrubí, podpůrných systémů kabelového vedení, dopravníků, šachet pro přesuny materiálů a dalších systémů.

 

Simulace
StandardProfessionalPremium

Pohybové analýzy se závislostí na čase
--Ano

Realistická vizualizace pohybů produktu v celém jeho provozním cyklu, měření sil a zatížení konstrukce za účelem dimenzování vhodných motorů a zajištění požadovaného výkonu, kvality a bezpečnosti produktů.

 

Lineární statická analýza dílů a sestav
--Ano

Výpočet namáhání a deformací geometrie pomocí analýzy metodou konečných prvků (FEA) a spouštění lineární analýzy namáhání pro stanovení reakce dílů a sestav.

 

Parametrické modelování v cloudu
StandardProfessionalPremium

Parametrické modelování v cloudu
AnoAnoAno

Vytváření, připomínkování a vyhodnocování 3D modelů prostřednictvím intuitivního řešení pro parametrické modelování v cloudu, které hladce spolupracuje se 3D CAD softwarem.

 

Volné modelování v cloudu
StandardProfessionalPremium

Volné modelování v cloudu
-AnoAno

Snadné a rychlé vytváření organických tvarů pomocí intuitivního řešení modelování, které hladce spolupracuje se 3D CAD softwarem.

 

INTEGRACE SPRÁVY DAT A SPOLUPRÁCE V CLOUDU
StandardProfessionalPremium

Přístup k datům a jejich správa v cloudu
AnoAnoAno

Nejaktuálnější informace o vašich konstrukčních návrzích můžete ukládat, sdílet, přistupovat k nim a spravovat je v rámci centralizovaného a bezpečného úložiště.

 

Životní cyklus produktů v cloudu
AnoAnoAno

Můžete řídit životní cyklus jakéhokoliv typu obsahu, jako jsou CAD soubory, simulační modely a dokumentace, napříč obory a používanými CAD aplikacemi. Sledujte uvolněná data, změny a jejich trasy a omezte riziko konfliktních úprav od různých autorů díky kontrole revizí.

 

Spolupráce v cloudu
AnoAnoAno

Spolupráce v reálném čase prostřednictvím konfigurovatelných dashboardů, komunit, správy úkolů na principu metody Kanban, přehledů o aktivitách, chatu a videohovorů, které jsou nepřetržitě k dispozici. Snadné vyhledávání,
zobrazování, procházení a komentování souborů SOLIDWORKS a dalších formátů v internetovém prohlížeči.

 

Správa v cloudu
AnoAnoAno

Monitorování využití licencí, správa uživatelů, přidělování a odebírání licencí z jednoho ovládacího panelu pro správu, snižuje administrativní náklady. Mějte neustále přehled o využívání dostupných zdrojů a čerpejte z výhod nejnovějších vylepšení.

 

Školení a podpora
StandardProfessionalPremium

Školení a podpora
AnoAnoAno

Rychlé osvojení nových způsobů práce díky přístupu k obsahu online školení, živé komunitě a podpoře od SolidVision.

 
Ke stažení
Školení
  • Prezentace
  • Nabídka
  • Zkušební verze
  • Školení
  • Podpora
  • Konzultace
Zajímá mě Šipka
X

Poptávkový formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění podmínek.
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Žádost o vyzkoušení produktu

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.

Mám zájem o pozici

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.