eDrawings Standard

Solidworks eDrawings je nástroj pro komunikaci, sdílení a prohlížení 2D i 3D dokumentace, který zásadním způsobem usnadňuje zprostředkování a výměnu dat. Základní verze eDrawings Standard je k dispozici zdarma.

Nástroje a funkce eDrawings Standard

Kompaktní soubory

Dokumenty eDrawings jsou díky své komprimaci výrazně menší než originální CAD dokumenty a lze je vytvářet z libovolných souborů Solidworks. Jsou tedy snadno přenositelné a s jejich pomocí je reálné posílat výrobní dokumentaci elektronickou poštou.

Vestavěný prohlížeč

Prohlížené soubory můžete uložit jako samospustitelné soubory eDrawings (*.exe), které obsahují jak prohlížeč eDrawings tak dokument eDrawings. Nemusíte si dělat starosti, jestli příjemce obdržený soubor otevře.

Rozvržení a listy výkresů

V eDrawings můžete pracovat i se soubory výkresů, které obsahují více než jeden list. Pro snadnou orientaci mezi listy a jednotlivými pohledy slouží eDrawings manažer. Z jednotlivých pohledů lze navíc vytvářet samostatné listy rozvržení výkresu, které slouží pro vyčlenění těchto pohledů. Pohledy lze libovolně zarovnat a uspořádat bez ohledu na zdrojový list.

Hypertextové odkazy

Tato automatická navigace u výkresových pohledů znamená konec pracnému vyhledávání detailů nebo pohledů. Stačí jednoduše kliknout na značku u pohledu a příslušný řez, detail či mateřský pohled se automaticky vyhledá a zobrazí.

3D ukazatel

3D ukazatel je nástroj, kterým lze snadno a rychle identifikovat odpovídající si geometrii ve více pohledech výkresu. Lze snáze zjistit, na co přesně se díváte, když máte možnost porovnat stejné místo ve více pohledech výkresu současně.

Kontrola

Pro snazší ověřování 3D modelů nebo výkresů slouží nástroje pro přesouvání, zoom nebo rotaci jednotlivých dílů a dokonce i pohledů ve výkresech. Ve složitém výkrese se tak rychleji a lépe zorientujete, protože eDrawings umožňuje 3D náhledy a rotování vybranými pohledy.

Vizualizace

V možnostech nastaveni eDrawings lze zvolit úroveň zobrazovaných detailů a tím i snížit nebo zvýšit nároky eDrawings na hardware vaší pracovní stanice. Možnost stínování, průhlednosti, perspektivy a reálného zobrazení modelu je volitelná, navíc eDrawings podporuje zobrazení textur, obrázků, kosmetických svarů a závitů

Animace

Jestliže publikujete soubory eDrawings ze souborů SolidWorks, které obsahují animace pohybových studií, můžete je zobrazit v prohlížeči eDrawings. eDrawings však zahrnuje nástroj pro vytváření vlastních animací, které jsou založeny na provázanosti mezi jednotlivými pohledy ve výkresu nebo modelu.

Interoperabilita

eDrawings je schopen prohlížet nativní dokumenty eDrawings a Solidworks, STL data, dokumenty DWG/DXF a Pro/ENGINEER. Zároveň umožňuje odeslání dokumentu emailem nebo export dat do dokumentů (*.htm, *.zip, *.jpg, *.exe atd.).

Výsledky analýz

Do souborů Solidworks eDrawings lze ukládat výsledky analýz Simulation a SimulationXpress odpovídajícího modelu.

Hladiny výkresů

Manažer eDrawings zahrnuje záložku hladiny, která obsahuje seznam všech hladin v publikovaném výkrese nebo prohlíženém DWG/DXF. Jednotlivé hladiny je možné zobrazit nebo skrýt, pomocí kláves Ctrl a Shift lze vybrat více hladin najednou.

Kusovníky

Kusovníky lze zobrazit pro výkresy, díly a sestavy, které jsou uloženy v nativních dokumentech SolidWorks a eDrawings. Používání kusovníků v dílech a sestavách vám umožňuje ovládat zobrazení součástí na grafické ploše. Můžete také vybrat řady součásti v kusovníku, aby se zvýraznily ve stromě a na grafické ploše.

Tisk

Pro tisk prohlížených dokumentů má eDrawings vynikající nástroje jako interaktivní náhled (WYSIWYG), měřítko atd. Zároveň si můžete zvolit kvalitu tisku, tloušťky čar nebo barevnost tištěného dokumentu.


";