eDrawings Professional

Solidworks eDrawings je nástroj pro komunikaci, sdílení a prohlížení 2D i 3D dokumentace, který zásadním způsobem usnadňuje zprostředkování a výměnu dat.

eDrawings Professional je součástí každé instalace balíčků Solidworks Professional a Premium nebo je možné ho zakoupit samostatně.

Nástroje a funkce eDrawings Professional

Poznámkování

eDrawings umožňuje snadno a rychle vkládat poznámky, informační kóty, obrázky a popisky. Pro účely poznámkování jsou k dispozici také základní skicovací nástroje přímka, obdélník, splajn, kružnice a oblouk.

Odměřování

Hlavním přínosem nadstandardní verze je možnost odměřování rozměrů a vzdáleností u modelů i výkresů. Měření je z hlediska bezpečnosti k dispozici pouze tehdy, je-li povoleno při vytváření dokumentů eDrawings. Odměřování je možné také v dokumentech DWG/DXF a Solidworks.

Dynamické řezy

V eDrawings Professional je umožněno vytváření dynamických řezů dílů či sestav pomocí základních rovin nebo ploch modelu. Při vytváření řezů eDrawings umožňuje zobrazení či skrytí rovin, kterými je řez prováděn.

Přesouvání součástí

Tento nástroj ignoruje vazby sestavy a přesouvá součásti zcela volně, podsestavy je možné přesouvat jako jeden celek. Každá součást se může individuálně vrátit na svou výchozí pozici pouhým poklepáním. Chcete-li vrátit všechny součásti do jejich původních poloh najednou, použijte ikonu "domeček".

Rozložené pohledy

Jsou podporovány pouze u sestav Solidworks, které jsou publikovány jako dokument eDrawings. Publikovaná sestava musí mít vytvořený rozložený pohled. U sestav v rozloženém stavu je umožněno používat nástroje pro měření, řezy atd.

Konfigurace a stavy zobrazení

Má-li dokument dílu nebo sestavy více konfigurací, můžete při publikaci vybrat, které konfigurace budou uloženy do dokumentu eDrawings. Stejně tak můžete uložit všechny stavy, aktuální stav nebo pouze vybraný stav zobrazení.

Fyzikální vlastnosti

Můžete zobrazit fyzikální vlastnosti dílů nebo sestav včetně hmotnosti, objemu či těžiště. V sestavách jsou vlastnosti vypočítány pro kompletní sestavu, je možné zadat jednotky a přesnost pro výpočet fyzikálních vlastností.

Razítka

Do dokumentů eDrawings lze přidávat informační razítka, která se chovají jako tradiční razítka na papírových výkresech. Máte možnost využívat razítek eDrawings, zadat umístění adresáře obsahujícího razítka nebo do stávajícího adresáře, ve kterém jsou razítka eDrawings umístěna, přidávat vlastní soubory (*.jpg, *.bmp, *.tif, *.png, *.gif).

Hesla

Když publikujete dokument eDrawings, můžete jej z hlediska bezpečnosti opatřit heslem, které je dále vyžadováno při každém otevření zabezpečeného dokumentu. Heslo je možné přidat k novým, ale i stávajícím dokumentům eDrawings. Jestliže chráněný dokument uložíte pod jiným názvem, dojde také k přenosu jeho hesla.


";