Základní školení SolidWorks

Základní školení trvá čtyři dny a je zpravidla rozděleno na 2 dvoudenní bloky, mezi kterými je několik dnů přestávka na procvičení a ověření nabytých vědomostí. Základní školení SolidWorks jsou vypisována v pravidelných termínech a můžete se na ně snadno a pohodlně zaregistrovat.

První den

 • Seznámení s uživatelským prostředím SolidWorks
 • Nastavení a ovládání
 • Skicování a kótování
 • Použití vazeb ve skice
 • Základní techniky modelování objemových součástí

Druhý den

 • Standardní techniky modelování objemových součástí
 • Základy modelování plechových dílů 
 • Základy modelování svařovaných konstrukcí
 • SimulationXpress

Třetí den

 • Princip vytváření sestav
 • Základní nástroje pro práci se sestavami
 • Modelování součástí v kontextu sestavy
 • Knihovna normalizovaných součástí Toolbox

Čtvrtý den

 • Tvorba výkresové dokumentace
 • Tvorba razítka výkresu
 • Kusovník
 • Certifikační test


";