Plošný modelář

Toto speciální školení seznámí uživatele s výkonným plošným modelářem pro vytváření komplexních tvarů a organických návrhů. Jednodenní školení na plošné modelování může být individuální i pravidelné, a jako pravidelné bývá pořádáno několikrát do roka - registrace.

Cílem školení je seznámit uživatele s problematikou práce s plochami a komplexními tvary, které již nelze vymodelovat pomocí standardních nástrojů pro tvorbu objemů. Plošná a objemová těla můžete při modelování neomezeně kombinovat a převádět, pomocí ploch je možné vzájemně nahrazovat nebo odstraňovat povrchové plochy objemů. Plochy můžete ořezávat, prodlužovat, zaoblovat, sešívat, doplňovat atd.

Školení probíhá nejen teoretickou formou, ale i prakticky přímo v prostředí SolidWorks s využitím mnoha cvičných příkladů, přičemž každý účastník školení má k dispozici počítač.

Obsah školení:

  • Lekce 1: Základní pravidla pro vytváření ploch
  • Lekce 2: Základní principy plošného modelování
  • Lekce 3: Vytvoření tenkostěnného tělesa
  • Lekce 4: Vytvoření objemového tělesa
  • Lekce 5: Vytvoření objemového tělesa - plošné a objemové operace
  • Lekce 6: Importovaná geometrie a její úpravy
  • Lekce 7: Opravy importované geometrie
  • Lekce 8: Pokročilé techniky modelování ploch

";