Plechové díly

Během tohoto školení se naučíte efektivně využívat nástroje pro tvorbu a práci s plechovými díly. Jednodenní školení na plechové díly může být individuální i pravidelné, a jako pravidelné bývá pořádáno několikrát do roka - registrace.

Cílem školení je seznámit uživatele s tvorbou plechových dílů. Jsou nedílnou součástí SolidWorks, a je možné je vytvářet různými způsoby, například pomocí pokročilých funkcí, které převádějí objemový 3D model na plechový díl nebo vytváří komplexní tvar plechu spojením dvou profilů. Lze také vytvářet vícetělové plechové díly, nebo je kombinovat s jinou geometrií a typy těl. Nejčastěji se ale plechové díly modelují pomocí plechových prvků a nástrojů. Mezi ty patří například lemy a obruby, ohyby ze skic, ouška, vybočení, zpracování rohů, lisovací a prosekávací nástroje a další. Samozřejmostí je automatické generování rozvinutých tvarů, široké možnosti při vytváření výkresové dokumentace plechových dílů či export do formátu DXF.

Školení probíhá nejen teoretickou formou, ale i prakticky přímo v prostředí SolidWorks s využitím mnoha cvičných příkladů, přičemž každý účastník školení má k dispozici počítač.

Obsah školení:

 • Parametry plechových dílů
 • Lekce 1: Lem z hrany a uzavření rohu
 • Lekce 2: Základní prvky plechového dílu
 • Lekce 3: Lem z hrany po zakřivené hraně
 • Lekce 4: Lisovací nástroje
 • Lekce 5: Plechové spojení profilů
 • Lekce 6: Převést na plechový díl
 • Lekce 7: Zrcadlení plechového dílu
 • Lekce 8: Import z neutrálního formátu
 • Lekce 9: Rozvin válce
 • Lekce 10: Vícetělový plechový díl
 • Lekce 11: Tažený lem

";