EMWorks - simulace elektromagnetických polí

ElectroMagneticWorks Inc. (EMWorks) nabízí uživatelům SolidWorks aplikaci pro řešení elektromagnetických úloh pomocí metody konečných prvků (MKP, FEA). Nástroje pokrývají široké spektrum rozsahu od stejnosměrného proudu a permanentních magnetů až k frekvencím o milimetrové vlnové délce. Tyto funkce jsou v uživatelsky přívětivém prostředí, které dovoluje snadno a rychle nastavit jednoduché i složité studie.

Integrace v SolidWorks

custom_tools2Nástroje na simulaci a analýzu výrazně snižují náklady na výrobu fyzických prototypů a tím i čas potřebný pro dokončení vývoje před uvedením na trh. Naneštěstí většina komerčních nástrojů má velmi komplikované ovládání a jejich možnosti upravovat model určený pro výpočet bývají omezené. Z toho důvodu je nutné až příliš zjednodušovat geometrii, tím se odchylovat od původního záměru a snižovat přesnost výpočtu v kritické oblasti. Nástroje EMWorks se v tomto bodě výrazně liší, a to díky plné integraci do prostředí CAD aplikace SOLIDWORKS. Konstruktér není nucen výrazně upravovat geometrii modelu, ani se nemusí obávat změn tvaru, které v prostředí CAD efektivně provádí běžnými postupy, jaké užívá při návrhu zařízení. To dovoluje výrazně zefektivnit přechod od prvotního návrhu přes jeho analýzu a optimalizaci až k finálnímu výrobku.

Aplikace

custom_tools2EMS je elektromagnetický a elektromechanický simulátor, který propojuje oblasti elektrického a mechanického návrhu. Zahrnuje možnost řešit výpočty v oblastech, jakými jsou: elektrostatika, průchod a vedení proudu, permanentní magnety, elektromagnety, vířivé proudy, průchod proudu s harmonickým i impulsním průběhem a sdílení tepla. Díky přímému propojení na SOLIDWORKS je možné propojit simulaci i modulem Motion, pro simulaci pohybujících se objektů se všemi 6 stupni volnosti.

HFWorks je určen pro vysokofrekvenční úlohy (MHz až milimetrové vlny) a umožňuje simulaci elektronických komponent a systémů. Systém dovoluje řešit mnoho různých oblastí včetně antén či resonance.

Detailní informace

EMS je navržen tak, aby pomohl uživateli získat detailní představu o chování jeho zařízení z elektromagnetického či elektromechanického pohledu. Nástroj přináší informace o mnoha důležitých parametrech, jakými jsou síly, momenty, magnetická indukce, intenzita magnetického pole, elektrická indukce, intenzita elektrického pole, proudová hustota, vířivé proudy, indukčnost, kapacita, odpor, vzájemná indukčnost a ztráty.

 


";