DriveWorks

DriveWorks, doplňková aplikace CAD systému SolidWorks, slouží k automatizaci Drive_Works_resprocesu 
v navrhování a umožňuje vytvářet libovolný počet variací modelu pomocí projektu řízeného pravidly, který jednou vytvoříte a poté opakovaně spouštíte. DriveWorks je schopen
odbourat stále se opakující činnosti a uvolnit tak ruce konstruktérům k vývoji nových
řešení. Dovoluje navrhovat a konfigurovat vlastní produkty doslova v minutách.

Hlavní výhody používání DriveWorks

  • Velikost souboru - DriveWorks vytváří nové soubory, což udržuje velikost souborů na minimální úrovni. Výhodami jsou snížené nároky na hardware, snadnější manipulace s modely, obrovské množství variant.
  • Snadné použití - DriveWorks umožňuje snadné vytváření nových variací. Jednoduchá správa modelů a výkresů specifických pro zákazníka snižuje náklady na vlastní produkty, tím šetří čas při navrhování.
  • Škálovatelnost - u projektů DriveWorks lze v průběhu času měnit měřítko a podle potřeby je spravovat. Výhodou je zvýšení kvality výrobků a tím pádem i menší chybovost.
  • Automatizované výkresy – DriveWorks automaticky vytváří jedinečné výkresy pro všechny díly a sestavy, omezí opakující se úlohy, šetří čas a snižuje chybovost.
  • Řízení podle pravidel – pravidla DriveWorks určují, který výpočet nebo která hodnota je nutná pro řízení daného parametru. Pravidla a výpočty, které ovlivňují více dílů a sestav zároveň, lze snadno propojit s editorem pravidel. Dovoluje tedy rychlou reakci na objednávky, čímž šetří čas.

Přehled úrovní DriveWorks

DriveWorksXpress - tato úroveň je součástí každé instalace SolidWorks a dovoluje řídit jen malé celky,
kde uživatel požaduje menší množství variant. Možnosti logických funkcí jsou v DriveWorksXpress omezeny
na 7 kombinací. Hodí se například pro konstruktéra k rychlému vygenerování požadované varianty modelu
či sestavy bez použití konfigurací.

DriveWorksSolo - možnost kombinace logických funkcí je již daleko větší. K projektu lze navíc vytvářet libovolné zadávací formuláře a možnost generovat různé obchodní dokumenty, ať už jde o objednávky, faktury,driveworks solo pro dodací listy atd. Velmi praktická je i možnost náhledu, jak daný díl nebo sestava bude po vygenerování vypadat. V DriveWorksSolo
může uživatel také nastavit jednotlivé cesty,
kam se po vygenerování soubory uloží a zároveň jejich nový název. Tato verze je dostačující pro většinu firem, které neuvažují o webovém přístupu,
či nemají systém pro správu dokumentace.

DriveWorksPro - umožňuje přístup k zadávacím formulářům právě přes již zmíněné webové rozhraní. Uživatel zde má možnost zadefinovat své požadavky, které se následně odešlou do firmy, kde se na základě daných pravidel zprocesují: vytvoří se například nová složka projektu, vygenerují se konstrukční data, doprovodná dokumentace, výkresy se odešlou na tiskárnu atd. Tuto verzi lze také propojit se systémem správy dokumentace, Enterprisse PDM od společnosti SolidWorks, popřípadě navázat na různé informační systémy.


Srovnávací tabulka DriveWorks
Nástroje a funkce DriveWorks
Xpress
DriveWorks
Solo
DriveWorks
Pro
Integrace do SolidWorks
Automatizace návrhu díl-sestava výkres
Možnost definování cesty uložení
Přizpůsobitelné vstupní formuláře
Náhled výsledku
Generování obchodních dokumentů
Webový přístup
Webový online konfigurátor
Možnost hromadného zpracování požadavků
Napojení na firemní informační systém
Integrace do prostředí SolidWorks Enterprise PDM

";