3D skenery

3D skenery jsou zařízení pro přenos skutečných prostorových tvarů do virtuálních 3D modelů. Skener při své práci shromažďuje pomocí různých technologií údaje o tvaru a vzhledu snímaného předmětu. Shromážděné informace jsou pak základem pro tvorbu digitálního trojrozměrného modelu. Výsledná data lze dále zpracovávat pro různé účely pomocí speciálního software.

3D skenery si našly široké uplatnění ve velkém množství oborů. Jednotlivé typy 3D skenerů ve své praxi používají strojírenští technici, vědci, lékaři, tvůrci filmů a počítačových her, odborníci z oboru archeologie a muzeologie a další.

Naše skenery

Podle použité snímací technologie se 3D skenery dělí na mnoho typů. Nejčastěji se ovšem používá základní rozdělení na bezkontaktní a dotykové 3D skenery, přičemž naše společnost nabízí zástupce obou kategorií. 

handy_scanHandyScan 3D

Ruční samopolohovací laserový skener HandyScan 3D je přenosný 3D skener, který během snímání umožňuje vzájemný pohyb skeneru a tělesa. HandyScan 3D identifikuje poziční značky na tělese nebo podložce a pomocí dvou kamer snímá laserový kříž na tělese. Na počítači se v reálném čase zobrazuje obraz snímání, těleso a laserový kříž a automaticky se generuje polygonová síť.

Skenery REVscan, EXAscan, VIUscan, UNIscan a MAXscan z produktové řady HandyScan byly vytvořeny pro jednotlivé oblasti použití, liší se dosaženou přesností a rozlišením dat.

metrascan iconMetraScan

Unikátní ruční skener s dvoukamerovým senzorem C-Track umožňuje skenovat i měřit s výjimečnou přesností. MetraScan se skládá ze dvou částí: stojící reference C-Track 780 a skenovací hlavy. Skenování s ruční sondou není pohybově nijak omezeno, reference musí pouze vidět určité procento reflexních značek na skenovací hlavě (reference je otočná o 360° a s referencí lze manipulovat). Odpádá potřeba lepení pozičních značek a díky vylepšení laseru ve skenovací hlavě i potřeba zmatnění povrchu.

handyprobe iconHandyProbe

Je výkonný měřící systém nepoužívající rameno nebo portál, ale C-Track mobilní dvoukamerový senzor. HandyProbe je přenosný CMM systém vytvořený pro kontrolu součástí v dílenském prostředí.

Naše nabídka

Nabízíme služby 3D skenování a také možnost zapůjčení 3D skenerů. V případě zájmu nás bez obav kontaktujte. Vybrané skenery si můžete koupit v našem internetovém obchodě.


";