Webináře SolidWorks

Zajímáte se o návody, nové funkce či způsob jak zefektivnit vaši každodenní práci v SOLIDWORKS a SolidCAM?
V archivu si můžete prohlédnout webináře odvysílané pod vedením zkušených techniků.

Webináře SOLIDWORKS 2020

Jak zlepšit míchání kapalin pomocí SOLIDWORKS Flow Simulation – vysíláno 3.4.2020, délka 31:33 minut
Zdánlivě tak jednoduchý jev jako je míchání kapalin může mít v průmyslu velký dopad na efektivitu výroby. Názorně si ukážeme, jak si s pomocí výpočetního software SOLIDWORKS Flow Simulation vysvětlit fyzikální jevy a jejich účinek na funkci našeho výrobku.

Webináře SOLIDWORKS 2019

Jak na velké sestavy v SOLIDWORKS 2020 – vysíláno 19. 12. 2019, délka 32:58 minut
Možná to znáte, potřebujete rychle prohlédnout výkres, jenže otevření trvá příliš dlouho. Potřebujete mírně upravit sestavu, spěchá to, ale odezva je pomalá. Podíváme se, jaké účinné nástroje přináší nová verze SOLIDWORKSu a jak je rychle zavést do praxe. 

Jak na únavu pomocí SOLIDWORKS Simulation – vysíláno 4. 10. 2019, délka 29:04 minut
Strojní uzly podléhají při svém provozu nejrůznějším zatížením. Jedním z nich je únava. Zahrnutí únavové analýzy není o mnoho složitější než běžná statická analýza, dá však daleko širší přehled o reálném zatížení konstrukce. 

Váš výrobek ve virtuální realitě – vysíláno 19. 7. 2019, délka 35:55 minut
Vizualizace a animace jsou skvělé nástroje. Přichází však doba pro něco ještě dokonalejšího. Je tu virtuální realita! Ukážeme vám jak na to od začátku až po pokročilé výstupy, vše s využitím 3D modelů SOLIDWORKS. 

Správa dat (nejen) v místě jejich vzniku - vysíláno 12. 4. 2019, délka 32:04 minut
Data, data, data. Z pohledu IT jsou konstrukční návrhy také data. Z pohledu konstruktéra jsou to především zachycené nápady. Ukážeme si, jak efektivně spravovat data jak v konstrukční kanceláři, tak ve všech navazujících odděleních ve firmě, aby všichni viděli to, co vidět mají ve správný čas.

Proudění a termomechanika - vysíláno 1. 3. 2019 délka 30:11 minut
Sofistikované výrobky vyžadují sofistikovaný přístup k vývoji. V semináři zaměřeném na SOLIDWORKS Flow Simulation si pomocí praktických příkladů ukážeme jak řešit proudění médií uvnitř i vně výrobku a jak můžeme
ověřit jejich tepelné zatížení ještě před vyrobením prvního fyzického prototypu.

Webináře SOLIDWORKS 2018

Velké sestavy a Composer? Ano! - vysíláno 14. 12. 2018 délka 38:55 minut

Tvoříte návody a další technickou dokumentaci pro rozsáhlé sestavy? Potřebujete získat obrázky a animace ještě před dokončením investiční akce? Nebaví vás čekat na otevření sestavy? Podíváme se nejen na způsoby práce s velkými daty v SOLIDWORKS Composeru, ale ukážeme si i vybrané novinky nejnovější verze a další užitečné tipy.

Přehledná struktura sestavy pomocí SOLIDWORKS Treehouse - vysíláno 23. 11. 2018, délka 28:05 minut
Znáte to, chystáte se konstruovat nový výrobek, a máte již poměrně jasnou představu o jeho funkčních podsestavách. Ale hodil by se nástroj, jak takovou strukturu zaznamenat ještě předtím, než se začne kreslit.
K tomu všemu je určena aplikace Treehouse. Podíváme se, jak se s její pomocí můžete snadno orientovat ve vlastních i převzatých datech.

Integrace dat procesů a programů pomocí SOLIDWORKS PDM - vysíláno 12. 10. 2018, délka 36:14 minut
V malých i velkých firmách se pracuje s různým programovým vybavením. Jedná se například o software pro navrhování, dokumentaci, kontrolu, kancelářské programy a spousty jiných. Mohou tato data být zabezpečena, řízena a ještě mezi sebou navzájem spolupracovat? Webinář Integrace dat všech procesů a programů vám ukáže možnosti SOLIDWORKS PDM.

Práce s velkými výkresy a sestavami - vysíláno 21. 9. 2018, délka 42:16 minut
Složitější výrobky představují větší datovou sadu. To může způsobit pomalejší reakce celého CAD systému. V tomto webináři se zaměříme na to, jak SOLIDWORKS správně nastavit a jaké způsoby práce používat.

Interaktivní technické ilustrace - vysíláno 20. 7. 2018, délka 27:29 minut
Technická dokumentace nemusí být nutně jen v papírové podobě. Čím dál vice se objevuje i na internetu. Například montážní návod nebo přehled dílů můžete umístit na web, když máte k dispozici vhodný nástroj. Webinář vás seznámí s importem CAD modelu, přípravou pohledů a hotspotů, prolinkováním pohledů a publikováním do SVG, PDF a HTML. Na závěr se podíváme na ukázky z internetových stránek.

Topologická simulace jako nový směr konstrukce výrobků - vysíláno 25. 5. 2018, délka 25:44 minut
Procesy jak v přírodě, tak v technice obvykle neprobíhají plynule, ale v určitých, i když často nepatrných intervalech. Podobně je to i s konstruováním, jde o poměrně konzervativní proces, kde impulsem ke změnám jsou nové objevy a technologie. V současné době můžeme za významný podnět spojující konstrukci a pevnostní analýzu označit tzv. topologickou optimalizaci.

Od konstrukce po výrobu - vysíláno 20. 4. 2018, délka 34:20 minut
Nový výrobek je těsně před dokončením, je čas začít plánovat výrobu. K tomu jsou zapotřebí výkresy, nebo 3D modely, nebo další podklady, aby celý proces plynule navazoval. Budeme se zabývat bezvýkresovou dokumentací, aditivními výrobními technologiemi, tradičním třískovým obráběním a prostor dostane i příprava kontrolních výkresů.

Navrhujte lepší výrobky pomocí SOLIDWORKS Simulation - vysíláno 16. 3. 2018, délka 27:04 minut
Dokonalý celek je obvykle tvořen dokonalými detaily. Dokonalý výrobek je ten, který nejen splňuje, ale překonává požadavky na pevnost, odolnost, společně s lákavým designem a levnou výrobou. Na cestě k dokonalosti vám s vývojem výrobků může pomoci i nasazení moderních výpočetních metod - SOLIDWORKS Simulation.

Webináře SOLIDWORKS 2017

Význam simulací v konstrukční praxi z pohledu novinek SOLIDWORKS 2018 - vysíláno 8. 12. 2017, délka 29:17 minut
Ověření funkčnosti výrobku již ve fázi vývoje je čím dál více přijímanou každodenní praxí konstruktérů. Úlohy, které řeší analytické nástroje SOLIDWORKS, jsou propracovanou součástí řešení vývoje moderních zařízení. Podíváme se na vybrané oblasti využití z pohledu novinek verze 2018. Zaměříme se jak na pevnostní analýzy, tak na výpočty proudění a vstřikování plastů.

Optimalizace tvaru součásti podle výsledků simulační topologie - vysíláno 27.10.2017, délka 22:05 minut
Kritické součástky výrobku musí splňovat v první řadě funkčnost, vyrobitelnost, životnost a celou řadu dalších hledisek. SOLIDWORKS Simulation přináší funkci neparametrické optimalizace topologie dílů, která spojuje přístup klasického konstruování s využitím pevnostní analýzy.

Řekněte to beze slov - jak vytvořit srozumitelný animovaný návod - vysíláno 30.6.2017, délka 23:48 minut
Mnoho výrobků je nutné opatřit návodem. Klasicky se dodává vytištěný na papíru. To má svoje výhody, ale i nevýhody. Pokud uvažujete o zvýšení názornosti a kvality technické dokumentace, je tento webinář určený právě vám. Ukážeme si, jak s pomocí SOLIDWORKS Composer řešit uvedenou problematiku.

Simulace vstřikování pro produktivnější výrobu plastových dílů - vysíláno 26.5.2017, délka 25:37 minut

Vstřikování patří mezi nejstarší a stále nejvíce používané metody výroby plastových dílů. I přes svoje masové uplatnění a teoretické a praktické zvládnutí má stále některé neprobádané stránky, které se objeví s každou novou součástí. A právě na simulace celého vstřikovacího procesu se zaměříme v tomto webináři.

SOLIDWORKS a přímé úpravy modelů - vysíláno 21.4.2017, délka 28:46 minut
Modelujete vlastní výrobek, a najednou potřebujete do něj vložit díl jiného dodavatele. Výborně, našli jste jeho 3D model na internetu. Vše perfektně sedí, jen některé rozměry by bylo potřeba upravit. Jde to? Nejde to? Jestli to jde, jak se to dělá? Odpovědi na podobné otázky se dozvíte v průběhu webináře.

Každá společnost může mít konstrukční data pod kontrolou - vysíláno 24.2.2017, délka: 21:42 minut
Chcete mít data pod kontrolou, najít je kdykoliv potřebuji, používat aktuální výkresy, využívat návrhy podobných dílů opakovaně a hlavně se k nim dostat rychle? Se vším uvedeným vám pomůže řešení SOLIDWORKS PDM.

SOLIDWORKS a 3D Interconnect - vysíláno 27.1.2017, délka: 21:44 minut
Při konstruktérské činnosti je v současnosti častá výměna dat a s tím spojené otvírání nativních souborů CAD jiných výrobců v SOLIDWORKSu. Jeho aktuální verze přináší funkci nazvanou 3D Interconnect. Ta dovoluje pracovat s daty z jiných aplikací bez jejich předchozího převodu.

Webináře SOLIDWORKS 2016

Sestavy a velké sestavy v SOLIDWORKS 2017- vysíláno 2.12.2016, délka: 49:48 minut
Kromě celé řady novinek napříč programem přináší verze 2017 i vylepšení v oblasti práce s velkými sestavami. Podíváme se, kde najít a naplno využít možnosti systému. Můžete se těšit na vylepšené vazbení, ovladač vazeb, magnetické vazby, Speedpak a další pomocníky.

Cenové kalkulace SOLIDWORKS Costing - vysíláno 4.11.2016, délka: 39:49 minut
Cena výrobku je určována hned od začátku, to znamená od jeho návrhu. Už v té chvíli konstruktér definuje, jak a z čeho se díl bude vyrábět a svým rozhodnutím výrobu a tím i cenu prodražit nebo zlevnit.

Tvorba kontrolních plánů pomocí SOLIDWORKS Inspection - vysíláno 4.10.2016, délka: 31:54 minut
Nedílnou součástí strojírenské výroby je proces kontroly a měření. Kontrolní měření může probíhat u stroje nebo podle připravovaného plánu za účelem dosažení a udržení kvality produkce.

Jde to i bez výkresů SOLIDWORKS MBD - vysíláno 2.9.2016, délka: 31:09 minut
Výrobní výkresy bez výkresů? Ano, čtete správně. V současné době drtivá většina strojírenských výrobních výkresů vzniká pomocí 3D CAD systémů, jako je např. SOLIDWORKS.

Úzká místa tvorby technické dokumentace - vysíláno 4.8.2016, délka: 34:42 minut
Technická dokumentace může znamenat širší oblast než jen typický doprovodný materiál jako je například návod k použití. Z pohledu různých potřeb výrobních společností sem patří i výrobní postupy, montážní návody atd.

Fotorealistické výstupy pomocí SOLIDWORKS Visualize - vysíláno 10.6.2016, délka: 38:33 minut
Fotorealistické výstupy patří k běžným funkcím 3D CAD systému SOLIDWORKS. Novým přírůstkem ke stávajícím doplňkovým nástrojům je program SOLIDWORKS Visualize, s jeho pomocí vdechnete vašim výrobkům život.

Elektro schémata a 3D model - vysíláno 11.5.2016, délka: 23:25 minut
SOLIDWORKS Electrical umožňuje spolupráci mezi elektro projekcí a strojní konstrukcí již na úrovni návrhu. Spojení těchto dvou fází vývoje umožňuje zkrátit návrhový cyklus a zvýšit kvalitu dokumentace.

Statika, únava a životnost strojních součástí - vysíláno 7.4.2016, délka: 26:20 minut
Zjišťování pevnosti výrobků a jejich dílů si již našlo cestu do pracovních návyků mnoha konstruktérů. U většiny pohyblivých součástí dříve či později vyvstane otázka – jak díl odolá působení dynamických sil?

Navrhování elektrotechnických schémat - vysíláno 3.3.2016, délka: 30:26 minut
Projektujete, navrhujete, kreslíte obvody automatizace, regulace a řízení, tvoříte zprávy, kusovníky a prováděcí výkresy? Navrhujete rozvaděče či celou elektro výbavu strojů, zařízení a technologických celků?

Správa dokumentace pro malé firmy - vysíláno 11.2.2016, délka: 28:03 minut
Konstrukční kancelář malé společnosti může vytvořit i tisíce dokumentů za rok. Udržet rychlou a snadnou orientaci v takovém množství dat vyžaduje velké úsilí a obvykle vede k časovým ztrátám a chybám v projektech.

 


";