Nová verze SOLIDWORKS 2020

solidworks 2020Níže naleznete informace o tom, jaké novinky, vylepšení a funkcionalitu skrývá 28. verze produktu SOLIDWORKS. Podívejte se, co je nového v SOLIDWORKS 2020 a jak můžete proměnit své nápady ve skvělé pracovní výsledky.

Nejnovější verze produktu SOLIDWORKS byla představena online 18. září 2019 a ke stažení je verze 2020 SP0 k dispozici od 9. října na zákaznickém portálu společnosti SolidWorks.

Odkazy a informace o SOLIDWORKS 2020

 


Výběr nejdůležitějších novinek SOLIDWORKS 2020

Výkon Výrazně rychlejší načítání a ukládání modelů z předchozích verzí
Nárůst rychlosti při práci s výkresy a detailováním (nová grafická architektura postavená na OpenGL 4.5 - představená v SolidWorks 2019)
Rychlejší vytvoření prvního pohledu výkresu
Méně časté regenerace modelu/grafiky díky optimalizaci v sestavách
Rychlejší operace a vyšší výkon v PDM
Rychlejší stahování instalačních dat pomocí Manažera instalací
Lepší detekce a nápověda k pádům aplikace
Uživatelské rozhraní Vyhledávání v databázi materiálů
Zobrazení názvu prvku v jiném jazyce
Přidání/Odebrání výběru do Sady výběrů
Alt-Drag otevření modelu s dialogem Otevřít
Poslední dokumenty SolidWorks v menu Start
Seznam formátů v dialogu Otevřít/Uložit
Nové kreslené popisy pomocí myši na nedotykových zařízeních
Instalace Toolboxu bez instalace dat Toolbox
Průzkumník SOLIDWORKS byl nahrazen nástroji "File Utilities"
Sestavy Publikování obálek z vrcholové sestavy do podsestav
Lepší ovládání automatického rozložení pohledů
Opětovné použití rozložení z vícetělového dílu v sestavě
Flexibilní součásti/díly
Pole součástí s posunutými instancemi
Přezkoumání velkého návrhu - tvorba polí součástí a vazeb
Uložení vybraných konfigurací modelu (sestavy i dílu)
Izolace přesahů
Vylepšené možnosti orientace zrcadlených součástí
Výkresy a detailování Detailovací mód
Popis díry v pohledu řezu
Kótování obecných závitů, vnitřních i vnějších (M)
Nové řetězové kóty, konvertování na kótu od základny
Pohled s alternativní polohou/konfigurací dílu
Seznam vlastních měřítek výkresu
Vylepšení zkrácených kót
Síťová těla
Vytváření referenční os a rovin na sítích
Zjednodušení síťových těl
Podpora síťových těl v mnoha prvcích
Porovnání těl (objemová, síťová, grafická)
Skici, prvky a díly Torzní spojitost splajnů (G3)
Referenční skica importovaná z DWG/DXF
Obrysové entity (siluety)
Detekce chybných ploch u Odsazení plochy
Nové možnosti určení směru Přidání tloušťky
Automatická oprava chybějících referencí u zaoblení a zkosení
Konstrukční systém Možnost vytváření primárních profilů na základě bodů
Vytváření zakřivených nosníků a sloučení tečných členů
Podpora polí a zrcadlení

 


";