Školení velkých sestav

Cílem tohoto školení je poskytnout vám takové informace a znalosti, které umožní maximálně zrychlit práci s velkými projekty a snížit hardwarovou náročnost rozsáhlých modelů a tím i zefektivnit vaši práci. Jednodenní školení velkých sestav může být individuální i pravidelné, a jako pravidelné bývá pořádáno několikrát do roka - registrace.

Během tohoto školení si osvojíte zásady pro práci s velkými sestavami a naučíte se využívat nástroje pro efektivní tvorbu velkých sestav.

Cílem školení je objasnit uživateli metodiku práce s velkými sestavami tak, aby byl schopen v maximální možné míře využívat všechny dostupné nástroje systému SolidWorks k efektivní práci s velkými sestavami. Zároveň budou uživateli objasněny zásady práce s velkými sestavami.
Účastník školení získá informace jak vybrat vhodný hardware, jak optimálně vyladit operační systém a jak správně konfigurovat systém SolidWorks. Druhá část školení je věnována oblasti zjednodušování geometrie. Třetí část školení je zaměřena na nástroje a technologie systému SolidWorks.

Školení probíhá nejen teoretickou formou, ale i prakticky přímo v prostředí SolidWorks s využitím mnoha cvičných příkladů, přičemž každý účastník školení má k dispozici počítač.

Obsah školení:

 • Úvod do problematiky velkých sestav
 • Lekce 1: Volba vhodného hardware
 • Lekce 2: Optimální operační systém a jeho vyladění
 • Lekce 3: Nastavení systému SolidWorks
 • Lekce 4: Zásady pro navržení struktury sestavy
 • Lekce 5: Zjednodušování geometrie
 • Lekce 6: Využití nástroje Defeature
 • Lekce 7: Využití technologie Speedpak
 • Lekce 8: Využití zjednodušeného načítání
 • Lekce 9: Doplňující nástroje a postupy
 • Lekce 10: Přehledné shrnutí zásad pro práci s velkými sestavami

";