Svařované konstrukce

Školení je zaměřeno na návrh konstrukcí z profilů, s využitím 3D skic, vícetělových dílů, včetně svařování. Jednodenní školení na svařované konstrukce může být individuální i pravidelné, a jako pravidelné bývá pořádáno několikrát do roka - registrace.

Cílem školení je seznámit uživatele s navrhováním svařenců a ocelových konstrukcí. Základem návrhu je zpravidla skica rozvržení (kostra), kterou je možné pouhým klikáním obalit některým ze standardních či vlastních profilů. SolidWorks automaticky vygeneruje návrh svařované konstrukce ve 3D a také tabulku jednotlivých přířezů a jejich vlastností. V případě potřeby je možné přířezy ořezávat a prodlužovat, doplňovat o výztuže, záslepky, díry, či další těla a importované součásti. Asociativita pak zajistí aktuální pozice a rozpisku přířezů ve výkrese.

Školení probíhá nejen teoretickou formou, ale i prakticky přímo v prostředí SolidWorks s využitím mnoha cvičných příkladů, přičemž každý účastník školení má k dispozici počítač.

Obsah školení:

  • Lekce 1: Využití 3D skic
  • Lekce 2: Nástroje pro tvorbu svařovaných konstrukcí
  • Lekce 3: Vložit profil
  • Lekce 4: Ořezat/prodloužit
  • Lekce 5: Vyztužení
  • Lekce 6: Záslepka
  • Lekce 7: Svary
  • Lekce 8: Tvorba vlastních profilů a patek
  • Lekce 9: Tabulka přířezů

";