SimulationXpress

SimulationXpress představuje snadno použitelný simulační nástroj pro ověřování návrhů jednotlivých dílů. S jeho pomocí rychle získáte informace o koeficientu bezpečnosti návrhu a rozložení napětí a deformací v modelu.

simulationxpressSimulationXpress je bezplatnou součástí každé instalace SolidWorks, do jehož prostředí je stejně jako plnohodnotný Simulation beze zbytku integrován.

Veškeré zadávání a zpracování dat probíhá v přehledném průvodci, s jehož pomocí můžete snadno a rychle zadat uchycení součástí, materiál a zatížení silou či tlakem. Díky ukázkám, příkladům a vysvětlujícímu textu průvodce usnadňuje správné pochopení celého procesu simulace.

Výsledky simulací jsou k dispozici v řádech několika sekund, časová náročnost je závislá na složitosti analyzovaného dílu. Pro řešení simulační úlohy se používá stejná technologie jako u SolidWorks Simulation, což je osvědčený a světově uznávaný simulační nástroj.

Výsledky simulace

  • Hodnota nejmenšího nalezeného součinitele bezpečnosti
  • Grafické znázornění kritických oblastí modelu
  • Zobrazení deformovaného tvaru včetně uvedení měřítka deformace
  • Průběh redukovaného napětí na modelu s označením míst s maximálním a minimálním napětím
  • Průběh deformace modelu s označením míst s maximální a minimální deformací
  • Možnost provádění optimalizace návrhu

Zobrazení průběhů napětí a deformace lze animovat, z výsledků je možné nechat automaticky vygenerovat zprávu ve formátu HTML nebo můžete výsledky uložit jako dokument eDrawings.


";