FloXpress

FloXpress je simulační nástroj určený pro základní analýzu proudění vzduchu nebo vody. S jeho pomocí rychle získáte informace o proudění v uzavřeném prostoru modelu, který obsahuje jeden vstupní a jeden výstupní otvor.

floxpress elektricka skříňFloXpress je bezplatnou součástí každé instalace SolidWorks, do jehož prostředí je stejně jako plnohodnotný Flow Simulation beze zbytku integrován.

Veškeré zadávání a zpracování dat probíhá v přehledném průvodci, s jehož pomocí můžete snadno a rychle zadat tekutinu, parametry simulace, vstupní a výstupní otvor. Díky ukázkám, příkladům a vysvětlujícímu textu průvodce usnadňuje správné pochopení celého procesu simulace.

Jakmile jsou splněny vstupní podmínky geometrie modelu a zadána všechna potřebná data, FloXpress umožní spuštění simulace. Po jejím skončení si můžete prohlédnout trajektorie proudění (proudnice) mezi vstupním a výstupním otvorem. Na základě získaných výpočtů můžete v daném návrhu nalézt a opravit problematické oblasti ještě před schválením do výroby.

Vstupní a výstupní data

  • Volba mezi vodou a vzduchem
  • Určení vstupního otvoru
  • Výběr metriky pro výpočet proudění – tlak, objemový nebo hmotnostní průtok
  • Určení výstupního otvoru
  • Změna směru proudění – záměna vstupu a výstupu
  • Animace proudění tekutin
  • Znázornění proudnic pomocí kuliček nebo křivek
  • Automatická generace reportů
  • Zachycení obrazovky

";