Všechny produkty

V následujícím seznamu jsou uvedeny všechny produkty a případně i služby, které naše společnost nabízí. Pro lepší přehlednost jsou produkty rozčleněny do kategorií. Vyhledávat můžete pomocí Ctrl+F.

Tabulka produktů a služeb

3D CAD navrhování
SolidWorks Standard Představuje ucelené a robustní řešení pro 3D CAD navrhování.
SolidWorks Professional Rozšířen o nástroje pro zvýšení produktivity a zlepšení komunikace.
SolidWorks Premium Potrubní systémy, pokročilé strukturální a pohybové simulace atd.
Realview Zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu zobrazení návrhu.
SWIFT Diagnóza problémů s pořadím prvků, vazbami skic, použitím kót atd.
3D skenování
3D Creator Zařízení pro kontaktní snímání a kontrolu součástí.
Creaform 3D Body Digitalizují lidské tělo v plné barvě za méně než jednu sekundu.
DAVID Laserscanner Systém pro bezkontaktní skenování součástí.
Geomagic Qualify Umožňuje vytvářet grafické porovnání 3D modelu s nasnímanými daty.
Geomagic Studio Nabízí užitečné funkce pro zjednodušování sítě, záplatování děr, atd.
HandyProbe Měřící systém používající C-Track mobilní dvoukamerový senzor.
HandyScan 3D Ruční samopolohovací laserový skener.
MetraScan Ruční skener s dvoukamerovým senzorem C-Track.
RapidForm XOR Aplikace pro zpracování a úpravu nasnímaných dat.
Rapidform XOV Vyvinut pro srovnání více naskenovaných dat mezi sebou.
RevWorks Aplikace pro zpracování dat získaných převážně dotykovým skenováním.
ScanTo3D Načítá naskenovaná data jako síť nebo mrak bodů do SolidWorks.
CNC obrábění
CIMCO Edit Pro editaci NC programů, jejich porovnání, simulaci atd.
DCAMCUT Drátové řezání, které je řešeno specifickým a výkonným modulem.
iMachining Technologie obrábění založená na vysoce automatizovaném nastavení.
IMOLD formy a elektrody Automatizuje opakované úkoly vznikající při tvorbě forem a elektrod.
SolidCAM Plně integrovaný CAM systém v prostředí CAD systému SolidWorks.
SolidCAMXpress Odlehčená verze SolidCAM.
SWOOD SWOOD Design a SWOOD CAM dva integrované moduly pro návrhy nábytku.
DWG a DXF
Draftsight Výkonný nástroj pro tvorbu, editaci a sdílení souborů DWG.
Elektrická schémata
SolidWorks Electrical Schematic Standard Aplikace nabízí nástroje pro 2D schematické navrhování elektrických systémů. Umožňuje spolupráci více uživatelů a tvorbu složitých schémat.
SolidWorks Electrical 3D Propojuje schémata ze SolidWorks Electrical a modely tvořené v SolidWorks.
SolidWorks Electrical Schematic Professional 3D Zahrnuje funkce aplikací SolidWorks Electrical Schematic Standard a SolidWorks Electrical 3D v jediném produktu.
Hardware
3Dconnexion Je výrobcem unikátních 3D vstupních zařízení.
CadMouse První 2D myš na světě určená pro profesionály z oboru CAD.
Dell Precision Notebooky a pracovní stanice.
Generátor GX30 Zařízení s patentovanou kompaktní konstrukcí.
HP ZBook Notebooky a pracovní stanice.
SpaceNavigator 3D myš, která umožňuje snadnou manipulaci s modelem na vaší obrazovce.
SpaceNavigator pro NB 3D myš, která přináší komfort intuitivního ovládání pro mobilní uživatele.
SpaceMouse Pro Profesionální 3D myš s inteligentními funkčními klávesami.
SpaceMouse Pro Wireless Bezdrátová profesionální 3D myš s inteligentními funkčními klávesami.
SpaceMouse Wireless 3D myš, která je bezdrátová s intuitivním a jednoduchým ovládáním.
SpaceMouse Enterprise Nejnovější model od společnosti 3Dconnexion.
Triline Integra Český výrobce pracovních stanic AT Computer Triline Integra.
Knihovny součástí
3DContentCentral 3D modely a 2D data katalogových součástí certifikovaných výrobců.
SolidWorks Toolbox Databáze normalizovaných součástí různých národních norem (ISO, DIN atd.)
TDS-Technik Databáze normalizovaných strojírenských součástí.
Komunikace a sdílení dat
Manažer SolidNetWork Nástroj pro správu licencí SolidWorks.
CircuitWorks ECAD převodník, je možné načítat a ukládat soubory IDF a PADS do SolidWorks .
eDrawings Pro komunikaci, sdílení a prohlížení 2D i 3D dokumentace.
eDrawings Professional Doplněn o nástroje pro spolupráci, komunikaci a revidování dokumentů.
PhotoView 360 Umožňuje rychle a spolehlivě vytvářet fotorealistická vyobrazení návrhů.
SolidWorks Explorer Bezplatný nástroj pro základní správu souborů a dokumentů na osobní úrovni.
Ověřování návrhu a simulace
ElectroMagneticWorks
Aplikace pro řešení elektromagnetických úloh.
Flow Simulation Simulace proudění tekutin, přenosu tepla a tlaku.
FloXpress Simulační nástroj určený pro základní analýzu proudění vzduchu nebo vody.
Simulation Standard Nabízí řešení lineárně statických a kontaktních úloh.
Simulation Professional Řešení frekvenčních úloh, vzpěru, teplotních úloh, únavy, pádové zkoušky atd.
Simulation Premium Řešení úloh s geometrickou i materiálovou nelinearitou, dynamiky atd.
SimulationXpress Snadno použitelný simulační nástroj pro ověřování návrhů jednotlivých dílů.
SolidWorks Costing Slouží k výpočtu nákladů na výrobu plechových a obráběných dílů.
SolidWorks Motion Můžete snadno ověřit kinematické a dynamické vlastnosti mechanismů.
SolidWorks Plastics Simulace vstřikování plastů pro formy.
SolidWorks Sustainability Integrovaný nástroj pro ekologické navrhování.
SustainabilityXpress Vychází z osvědčených vědeckých poznatků LCA (Life cycle assessment).
TolAnalyst Analyzuje návrhy na základě pořadí a způsobu seskupení, použití kót atd.
Produktivita a automatizace
BlankWorks Integrovaný nástroj pro zjišťování rozvinutých tvarů komplexních plechů.
CustomTools
Doplňková aplikace systému SolidWorks, jejíž cílem je odstranit rutinní činnosti.
DFMXpress Nástroj sloužící k posouzení možnosti zhotovit určitý díl.
DriveWorksXpress Automatizuje konstrukční kroky včetně generování dílů, výkresů a sestav.
DriveWorks Doplňková aplikace CAD systému SolidWorks sloužíci k automatizaci procesů.
FeatureWorks Importuje a následně rozpozná data, která byla vytvořena v konkurenčních CAD.
IMOLD Pro podporu a komplexní návrhování forem v prostředí SolidWorks.
Design Checker Porovnává výkresy s podnikovými normami a pravidly kótování.
Plánovač úloh K automatizaci provádění jednorázových nebo pravidelně se opakujících úloh.
Power Surfacing Je doplněk do SolidWorks, který mění způsob tvorby ploch.
Smap3D
Integrované softwarové řešení pro návrh potrubí.
SolidWorks Routing Nástroj pro intuitivní vytváření a modifikaci potrubních sítí a kabelových systémů.
SolidWorks RX Nástroj na diagnostiku HW a OS v porovnání s nároky SolidWorks.
SolidWorks Utilities Rozšiřuje možnosti SolidWorks o několik užitečných nástrojů.
Produktová komunikace
SolidWorks Composer Umožňuje připravovat průvodní dokumentaci k výrobkům již ve fázi vývoje.
SolidWorks Composer Player Bezplatný nástroj pro prohlížení prezentací.
SolidWorks Composer Player Pro Verze Player Pro obsahuje navíc programovatelné rozhraní API.
SolidWorks Inspection
Rychlé a efektivní vytváření dokumentace potřebné pro kontrolu kvality.
Služby
3D skenování Provádíme služby 3D skenování.
Předplacená podpora Ekonomicky výhodnější řešení pro získání neomezené technické podpory.
Předplacená údržba Nejlepší a nejrozsáhlejší servisní řešení pro váš produkt.
Učebnice a manuály Tréninkové manuály patří mezi učební pomůcky pro výuku SolidWorks.
Školení a semináře Školení a konzultace nabízíme na všechny produkty.
Solidcon Společnost Solidcon, s.r.o. nabízí rozsáhlé portfolio služeb v oblasti konstrukce.
Správa dat a PLM
SolidWorks PDM Standard Je systém pro správu dat plně integrovaný do Průzkumníka Windows.
SolidWorks PDM Professional Práce s daty spravovanými pomocí SolidWorks PDM Professional je plně integrována do prostředí MS Windows.
SolidWorks PDM CAD Editor Slouží ke vkládání a spravování dokumentů SolidWorks, Inventor, AutoCAD atd.
SolidWorks PDM Contributor Nástroje k vytváření revizí, sledování historie, řízení přístupu k dokumentům atd.
SolidWorks PDM Viewer Přístup a prohlížení databáze SolidWorks PDM Standard v rámci Internetu.
EXALEAD OnePart Nástroj pro vyhledávání a porovnávání již dříve vytvořených dat.
SolidWorks PLM Zajišťuje sdílení informací o výrobku v rámci celé společnosti.

";