Power Surfacing

Power Surfacing je doplněk do SOLIDWORKS, který revolučním způsobem mění způsob, jakým konstruktéři a designéři doposud navrhovali výrobky v SOLIDWORKS. S Power Surfacing se stává i návrh složitého organického tvaru snadný a dovoluje vytvářet esteticky příjemné plochy třídy A. Díky tomuto nástroji již není nutné nadále používat složité spojování ploch, jejich řezů a prodlužování. Modelování s Power Surfacing je jednoduché jako modelování z hlíny.

custom_tools2 custom_tools2

Základní funkce

  • Výchozí základní tvary – krychle, válec, prstenec
  • Tvorba podle skici ze SolidWorks
  • Import existujících sítí: .OBJ nebo .FBX z aplikací MODO, Maya
  • Dynamická editace tažením, tlačením, definicí rozhraní, měkkým výběrem
  • Základní modelovací nástroje: Vysunutí, Zatlačení, Vložení smyček, Můstek
  • Pomocné nástroje: Zrcadlení, Ohnutí, Váhy hran, Rozdělení
  • Pokročilé modelovací nástroje: Rozšířit, Vysunutí hran, Vložení hran, Zúžení
  • Převod ploch a těl SOLIDWORKS na plochy třídy A
  • Integrace do prostředí SolidWorks a Stromu historie dílu

 


";