Online školení

Online školení nabízíme pro všechny produkty SOLIDWORKS, SolidCAM, SWOOD a 3D skenování. Na vypsaná školení se můžete přímo zaregistrovat anebo nám napište prostřednictvím formuláře, o jaký typ školení máte zájem.

Online školení probíhají ve stejném rozsahu jako běžná školení na učebnách, tedy obvykle od 8 do 16 hodin a v jednodenní, dvoudenní (Pokročilé školení) či čtyřdenní (Základní školení) podobě.


Upozorňujeme, že online školení má specifické technické požadavky – přečtěte si Příručku školení na dálku. Z toho důvodu se prosím registrujte nejpozději 3 pracovní dny před začátkem školení. Spojí se s vámi náš školitel a společně prověříte a připravíte váš počítač na online školení.

Nezbytné předpoklady u zákazníka pro online školení:

  1. Dva monitory (jeden pro vlastní práci, druhý pro sledování pokynů školitele)
  2. Rychlý internet (15 Mbs pro bezchybný přenos dat)
  3. Headset, případně sluchátka a mikrofon
  4. Aplikace Teamviewer Quick Support - stáhnout


Jak probíhá online školení? Podívejte se na ukázkové video:

 


";