Logopress3

logo logopress 3

Logopress3 je nástroj pro tvorbu razících, lisovacích a postupových nástrojů a přesných rozvinutých tvarů, který má za sebou více než 20 let vývoje.

Logopress3 je certifikovaným zlatým partnerem SolidWorks a je možné v něm použít jak nativní model vytvořený v SolidWorks, tak i importované díly z jiných CAD aplikací.

Funkce postupných rozvinů

Rozvin modelu se tvoří pomocí několika kliknutí myší - vytvoří se celkový rozvinutý tvar a také jednotlivé kroky nástřihového plánu. K-faktor pro každý individuální ohyb může automaticky vypočítat Logopresse3 a vzniklé prvky narovnání/rozvinutí se dají jednoduše editovat. Tímto způsobem se dá přepnout z plného ohybu do částečného, nebo spravovat úhel odpružení či přídavek na ohyb.

Funkce výpočtu rozvinutého tvarulogopress3 blank

Logopress3 BLANK umožňuje rychle a jednoduše určit rozvinutý tvar komplexních 3D výlisků. Tato funkcionalita výrazně pomáhá konstruktérům jak ve fázi tvorby cenových nabídek, tak při tvorbě designu. Zkracuje čas potřebný na vývoj lisovacích nástrojů.

Funkce nástřihového plánu

Pomocí těchto nástrojů velmi jednoduchým a logickým způsobem konstruktér tvoří skutečný 3D nástřihový plán. Tento způsob práce v praxi ušetří mnoho hodin práce v CAD systému. Proces tvorby začíná rozvinutým tvarem, který byl vytvořen funkcemi pro tvorbu postupného rozvinu či vypočítáním rozvinutého tvaru, nebo přímým použitím importované geometrie. V jednom nástřihovém plánu mohou být použita data s nekonstantní tloušťkou i vícetělové díly. K dispozici je také jedinečný nástroj určený na tvorbu rotačních dílů. Vše je přitom parametrické a změny či úpravy se realizují velmi rychle a jednoduše.

Funkce tvorby nástroje

V případě tvorby celkového nástroje umožňuje Logopress3 využití výkonného asistenta na tvorbu nástroje. Konstruktér může snadno vkládat desky nebo podsestavy, přizpůsobovat rozměrové parametry vlastním požadavkům,  zadávat název desky, materiálovou specifikaci a tepelné zpracování. K dispozici je také manažer vazeb, takže není potřebné vyhledávat vazby ve stromě prvků.

logopress3 tvorba nastrojeŽádný software na tvorbu postupových nástrojů by nebyl kompletní bez knihovny normalizovaných dílů. Knihovny jsou ve dvou jednotkách (mm a palce) a obsahují množství dílů od velkého počtu výrobců. Tak je možné vkládat do knihovny vlastní díly. Vkládané prvky pak vytvoří nejen potřebnou vazbu na součástku, ale automaticky vytvoří i otvor v každém plátu.

Další prostředek na zrychlení tvorby nástroje je tvorba razících a vysekávacích nástrojů. Pouze pomocí několika kliknutí myší se dá  vytvořit požadovaný nástroj s parametrickou provázaností na strukturu nástroje. Ve finále je pak  k dispozici simulace činnosti celého nástroje. Při zadání požadovaných parametrů je možné simulovat pohyb celé sestavy při kontrole jednotlivých komponentů na přesah a nabourání.

Logopress3 Nesting

Logopress3 Nesting je cenově dostupný a snadno použitelný nástroj pro optimalizaci rozmístění různých výstřižků a výlisků na tabuli plechu, který je plně integrovaný v systému SolidWorks. Jeho klíčové funkce zahrnují:

  • Různé možnosti rozmístění a strategií
  • Podpora vícetělových dílů a sestav
  • Nastavení velikosti listu, rozmístění anebo jen šířky pásu
  • Úhlová kontrola dílů
  • Volba pro rozmístění do otvorů
  • Možnost převrátit díly vzhůru nohama
  • Flexibilita v nastavení rozestupů mezi díly
  • Možnost nastavit množství pro každou jednotlivou část
  • Automatické generovaní zprávy


";