CustomTools

logo_ctCustomTools je doplňková aplikace CAD systému SolidWorks, jejíž hlavním cílem je odstranit rutinní činnosti. Což může být neustálé vyplňování uživatelských vlastností, vyhledávání souborů, informace o tom kde jsou použity, hromadné převody souborů, tisk výkresů, definice polotovarů a mnoho dalšího a uvolnit tak ruce konstruktérům k vývoji nových řešení.

custom_tools2Práce s pomocí CustomTools

Když konstruktér vytvoří model v SolidWorks, pomocí CustomTools snadno vyplní uživatelské vlastnosti. Ty mohou být mezi sebou vzájemně propojené, provázané na informační systém a jejich kombinace může definovat název souboru. Díky uživatelsky přizpůsobitelné nabídce probíhá vyplňování údajů plynule a rychle. Pomocí integrovaného slovníku dochází automaticky u vybraných vlastností k překladu do zvoleného jazyka. Nabídky ve formuláři mohou být propojené na databáze informačního resp. skladového systému, tabulky MS Excel a jiné zdroje dat. V praxi to znamená, že pokud budeme chtít vyplnit polotovar, zobrazí se nám materiál, který máme na skladě, a automaticky doplní informace o specifikaci materiálu.

Uživatel může snadno nastavit, aby se při volbě typu polotovaru (kruhová tyč, obdélníková trubka, plech, …) změnila nabídka, tak aby odpovídala vlastnostem vybraného polotovaru. Kliknutím na kótu určující rozměr polotovaru se hodnota propojí s modelem a při jeho změně se hodnota automaticky aktualizuje.

Oproti klasickému postupu je tak vyloučena nutnost ručního vyhledávání, přepisování údajů z jednoho systému do druhého a s tím související chyby.

Vyhledávání souborů SolidWorks

CustomTools dovoluje vyhledávat mezi dokumenty SolidWorks podle libovolné uživatelské vlastnosti. Toto vyhledávání je dostupné nejen v uživatelském prostředí SolidWorks, ale také pomocí nástroje CustomTools Viewer. Z prohlížeče lze také spouštět hromadné tisky, převody dat a prohlížet dokumenty v podobě eDrawings náhledu. Veškeré informace z uživatelských vlastností jsou uloženy v SQL databázi, a tudíž nalezení požadovaného souboru je velice rychlé.

custom_tools2 Hromadný tisk a převod dat

V závěrečné fázi každého projektu je nutné vytisknout, po případně uložit výkresy do formátů pdf, dxf, dwg, atd. CustomTools nabízí funkci pro hromadný tisk a převod dat tak, že zobrazí celou strukturu sestavy, včetně všech souvisejících výkresů. V takto vytvořeném seznamu dokumentů lze podle vlastností snadno filtrovat, které výkresy se mají tisknout. Program automaticky podle formátu listu odešle výkresy na vybrané tiskárny (A4, A3 kancelářská tiskárna a A2-A0 plotr, atd.). Současně s tiskem může probíhat automatický převod dat do zvolených formátů, nejčastěji pdf, dwg, dxf. Při převodu je možné nastavit, zda mají být výkresy uloženy samostatně, nebo spojeny do jediného souboru. Je-li to zapotřebí, může systém při hromadném zpracování doplnit či změnit některé vlastnosti jako jsou například počty kusů, schvalující osobu, datum tisku, …. Veškeré hromadné úlohy probíhají automaticky bez nutnosti zásahu uživatele. Systém otevírá dokumenty jeden po druhém, odesílá k tisku a ukládá do zvoleného formátu. Tak je zaručeno, že jsou aktuální a proces probíhá velice rychle.

Přínosy použití nástroje CustomTools

  • Velká časová úspora.
  • Odstranění stále se opakujících činností.
  • Automatické pojmenování souborů a tím omezení chyb při ukládání.
  • Rychlé vyhledávání souborů dle daných kritérií.
  • Automatický tisk podle různých parametrů.
  • Přizpůsobení vstupních hodnot konkrétním potřebám firmy.;
  • Jednoduché zadávání kombinovaných uživatelských vlastností.
  • Rychlé a plně automatizované Excelové zprávy např. pro výrobu, nebo nákup.

Přehled úrovní CustomTools

CustomTools nabízíme ve třech základních úrovních - Express, Standard a Professional. Dále pak samostatný CustomTools Viewer a pokud firma používá správu dokumentace PDM, je možnost pořídit si samostatný PDM konektor. Enterprise PDM konektor je určený k rozšíření funkcionality EPDM s CustomTools a Workgroup PDM konektor k rozšíření funkcionality WPDM s CustomTools.

Srovnávací tabulka CustomTools
Nástroje a funkce Express Standard Profesional Viewer 
Vlastní správa uživatelských vlastností  ●*
Import dat z ERP
Automatické pojmenování souboru

Projektové řízení

Otevření výkresu z 3D modelu
Pokročilé vyhledávání
Nalezení kde je díl použit
Rychlé vložení poznámek
Otevření složky projektu  ●
Práce se šablonami výkresů

Tisk a zpracování dokumentů
    ●**
Kopírování a přejmenování sestav


Nástroje pro Sheet Metal a Weldment

Otevření výkresu z 3D modelu

CNC nástroje


Vymezovací rámeček


Rychlé vložení poznámek


Vložení skupin souřadnic bodů

Přejmenování podle uživ. vlastností


Export dat a kusovníků do ERP


Generování Excelových zpráv


Nástroj pro migraci ze SolidEdge* pouze zobrazení
** s omezenými možnostmi


";