solidcam logo
dcamcut logo II
eureka logo II
swood logo II
CAM

Řešení pro CAM a simulace

CAM (Computer Aided Machining) je obecně software, který slouží k programování CNC (Computer Numeric Control) strojů. Tedy strojů frézovacích, soustružnických, kombinovaných, speciálních, drátořezů či jiných typů programem řízených strojů. V nabídce společnosti SolidVision je několik typů CAM software pro různé úlohy v různých odvětvích. Samozřejmostí je profesionální podpora zajištěná zkušeným týmem.

Jednotícím prvkem je kompatibilita nebo přímo plná integrace s CAD programem SolidWorks - integrovaný je SolidCAM, iMachining, DCAMCUT i SWOOD. Dokonalá kooperace nástrojů s platformou SolidWorks a špičkové technické zázemí všech produktů je filozofií práce s CAM systémy ve společnosti SolidVision.

Frézování a soustružení2d-frezovani

SolidCAM

Software je zaměřen na třískové obrábění, frézování, soustružení a kombinaci těchto technologií. SolidCAM nabízí kompletní sortiment frézovacích funkcí, 2osé, 3osé, 4osé a 5osé indexované i souvisle řízené frézování. V kombinaci s pokročilými soustružnickými funkcemi zvládá i složité multifunkční stroje s více vřeteny a přídavnými zařízeními. Jedinečným modulem SolidCAMu je pak technologie iMachining. Celý článek

iMachining

SolidCAM modul iMachining snižuje řezné časy až o 70% a dramaticky zvyšuje životnost nástrojů. Jeho patentovaná technologie zaručuje konstantní zatížení nástroje po celou dobu řezu a umožňuje mnohem hlubší a účinnější obrábění. Díky technologickému průvodci systém sám určuje řezné podmínky pro optimální obrábění. Celý článek

EUREKA

EUREKA je špičkou v oboru simulací výrobních CNC strojů a robotů. Simulaci nabízí v několika úrovních, základem užitnosti je ale schopnost pracovat přímo s reálným NC programem, který je odesílán na CNC stroj. EUREKA simuluje nezávisle na typu CAM systému. Díky interaktivnímu editoru lze velmi efektivně provádět optimalizace programů a získávat lepší podklady pro časové studie. Celý článek

CIMCO EDIT

Častým požadavkem zákazníků je dodatečná editace vytvořených NC programů. CIMCO Edit se řadí k nejznámějším. Jako NC editor je celosvětově rozšířen a slouží mnoha programátorům pro editaci NC programů, jejich porovnání, simulaci a dalším operacím. Celý článek

Řezání drátem – EDM dcamcut

DCAMCUT

Vysoká produktivita tohoto specializovaného CAM systému se opírá o intuitivní poloautomatickou či plně automatickou práci s 3D geometrií solid modelů a širokou škálu funkcí od jednoduchého 4osého řezání, až po víceosé specializované funkce. DCAMCUT plně podporuje víceosé drátové řezání. Celý článek

Návrh a výroba nábytkových sestav

SWOOD

SWOOD Design a SWOOD CAM jsou dva integrované moduly, s jejichž pomocí lze vysoce zefektivnit návrhy nábytkových sestav a zejména zautomatizovat jejich přípravu výroby. Velkým i malým společnostem SWOOD nabízí zcela novou úroveň práce, velkou pružnost v návrzích, zkrácení termínů nabídek, precizní kalkulace i snadné změny během procesu výroby. Celý článek

 


";